Milloin pennut lopettavat leikkitappelun? Ota selvää täältä!

post-thumb

Minkä ikäisenä pennut lopettavat leikkimisen taistelun

Leikkitappelu on pennuille luonnollista käyttäytymistä, ja sillä on useita tarkoituksia. Sen lisäksi, että se auttaa pentuja kehittämään sosiaalisia taitojaan ja lihaksiaan, se myös auttaa niitä luomaan hierarkian pentueen sisällä.

Pennut aloittavat leikkitappelut yleensä noin 4 viikon iässä, kun ne alkavat olla vuorovaikutuksessa pentuetovereidensa kanssa. Tähän leikkikäyttäytymiseen kuuluu paljon puremista, murinaa ja repimistä, mutta se on vain hauskaa. Se auttaa pentuja oppimaan puremisen estämistä ja keskinäistä kommunikointia.

Sisällysluettelo

Kun pennut kasvavat vanhemmiksi, niiden leikkitaistelut kiihtyvät. Ne saattavat painia, jahdata toisiaan ja jopa leikkiä roolileikkejä metsästyksen tapaan. Tämä leikkikäyttäytyminen on olennaista niiden fyysisen ja henkisen kehityksen kannalta, ja on tärkeää, että niillä on säännöllisesti tilaisuuksia osallistua siihen.

Pentujen kypsyessä niiden leikkitaistelut alkavat kuitenkin yleensä vähentyä. Noin 4-6 kuukauden iässä, kun pennut saavuttavat murrosikärajan, ne alkavat kehittää parempaa impulssinhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Ne tulevat tietoisemmiksi omasta vahvuudestaan ja saattavat alkaa osoittaa enemmän dominoivaa käyttäytymistä.

Pentujen leikkitaistelukäyttäytymisen ymmärtäminen

Leikkitappelu on pennuille luonnollista käyttäytymistä ja tärkeä osa niiden kehitystä. Se auttaa niitä oppimaan tärkeitä sosiaalisia ja kommunikointitaitoja sekä kehittämään voimaa ja koordinaatiota.

Seuraavassa on muutamia keskeisiä seikkoja, jotka on hyvä ymmärtää pentujen leikkitappelukäyttäytymisestä:

 • Välineellinen käyttäytyminen: Leikkitaistelu on pennuille luonnollinen vaisto, sillä se jäljittelee käyttäytymistä, jota ne käyttäisivät metsästäessään tai kilpaillessaan luonnonvaroista luonnossa.
 • Puremisen estäminen: Leikkitaistelun avulla pennut oppivat puremisen estämisen eli kyvyn hallita puremiensa voimaa. Leikin avulla ne oppivat käyttämään pehmeämpää suuta ja olemaan aiheuttamatta vahinkoa vuorovaikutustilanteissa.
 • Rajat ja käytöstavat: Leikkitaistelu auttaa pentuja asettamaan rajat ja oppimaan asianmukaiset sosiaaliset käytöstavat. Ne oppivat lukemaan ja reagoimaan muiden koirien vihjeisiin, kuten milloin pysähtyä tai vuorotella.
 • Fyysinen kehitys: Leikkitaistelu auttaa pentuja kehittämään koordinaatiokykyään, tasapainoaan ja voimiaan. Se edistää ketteryyttä ja auttaa niitä oppimaan hallitsemaan kehoaan eri liikkeiden aikana.
 • Sosialisaatio: Leikkitaistelu on olennainen osa pentujen sosiaalistamista. Sen avulla ne voivat olla vuorovaikutuksessa muiden koirien kanssa ja oppia sopivaa koiran ja koiran välistä viestintää. Se auttaa niitä myös luomaan hierarkian leikkiryhmänsä sisällä.

Vaikka leikkitappelu on normaalia käyttäytymistä, pentujen omistajien on tärkeää tarkkailla pentujaan leikin aikana, jotta se ei kärjisty todelliseksi aggressioksi. Jos leikkitaistelu muuttuu liian raa’aksi tai jos yksi pentu jatkuvasti kiusaa muita, voi olla tarpeen puuttua asiaan käyttäytymisen ohjaamiseksi uudelleen.

Pentujen leikkitappelukäyttäytymisen ymmärtäminen ja tukeminen voi edistää pentujen yleistä kehitystä ja auttaa niitä kasvamaan hyvin sosiaalistuneiksi aikuisiksi koiriksi.

Ikävaiheet ja leikkitaistelu

Leikkitappelu on pennuille luonnollista käyttäytymistä, ja se on tärkeä osa niiden kehitystä. Kun pennut kasvavat ja kypsyvät, myös niiden leikkitappelukäyttäytyminen muuttuu. Seuraavassa on joitakin iän virstanpylväitä ja sitä, miten leikkitaistelu kehittyy näiden vaiheiden aikana:

 • 1-4 viikkoa: Ensimmäisten elinviikkojensa aikana pennut eivät harrasta leikkitappelua. Ne keskittyvät imettämiseen, nukkumiseen ja kasvuun.
 • ** 4-8 viikkoa: Kun pennut ovat 4 viikon ikäisiä, ne alkavat olla vuorovaikutuksessa pentutovereidensa kanssa ja tutkivat ympäristöään. Leikkitaistelu on tässä vaiheessa enimmäkseen lempeää, ja siihen kuuluu suuta, puremista ja jahtaamista. Ne oppivat sosiaalisia perustaitoja, kehittävät koordinaatiokykyä ja parantavat puremisen estoa.
 • 8-12 viikkoa: Tässä vaiheessa pennuista tulee aktiivisempia ja niiden leikkitaistelut kiihtyvät. Ne alkavat käyttää tassujaan enemmän leikeissä ja saattavat osallistua paini- ja vetoleikkeihin. Näissä vuorovaikutustilanteissa ne oppivat fyysisistä rajoista, ylivallasta ja alistumisesta.
 • 3-6 kk: Leikkitaistelu muuttuu monimutkaisemmaksi ja pennut alkavat käyttää enemmän kehon liikkeitä. Ne saattavat harjoitella erilaisia leikkikäyttäytymistapoja, kuten takaa-ajoa, hyppimistä ja murinaa. Ne oppivat myös hallitsemaan purentapainettaan ja tulevat tietoisemmiksi muiden koirien sosiaalisista vihjeistä.
 • 6-12 kk: Kun pennut lähestyvät aikuisuutta, niiden leikkitaistelu muuttuu suunnitelmallisemmaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Ne keskittyvät taitojensa hiomiseen ja fyysisten kykyjensä testaamiseen. Ne osoittavat enemmän itsehillintää ja saattavat osallistua roolileikkeihin, joissa ne ovat vuorotellen takaa-ajaja ja takaa-ajettava.

On tärkeää huomata, että vaikka leikkitaistelu on hyödyllistä pennuille, omistajien on tärkeää opettaa pennuille asianmukaista leikkikäyttäytymistä ja puuttua asiaan, jos leikki muuttuu liian aggressiiviseksi tai rajuksi. Näin estetään ongelmallisen käyttäytymisen kehittyminen tulevaisuudessa ja varmistetaan, että leikki on hauskaa ja turvallista kaikille osapuolille.

Lue myös: Raining Cats And Dogs Crossword: Testaa sanataitosi!

Merkkejä siitä, että leikkitaistelu on loppumassa

Pentujen kasvaessa ja kehittyessä on useita merkkejä siitä, että leikkitappelut ovat loppumassa ja pennut alkavat kypsyä. Näitä merkkejä ovat mm:

 • Vähentynyt esiintymistiheys: Kun pennut vanhenevat, ne leikkitappelevat harvemmin. Niiden energiataso laskee ja ne keskittyvät enemmän muihin toimintoihin tai vuorovaikutukseen.
 • Vähemmän intensiteettiä: Leikkitaistelu voi muuttua vähemmän intensiiviseksi pentujen vanhetessa. Ne saattavat alkaa käyttää vähemmän voimaa ja leikkiä lempeämmin, jolloin niiden liikkeet ovat hallittuja ja hillittyjä.
 • Enemmän taukoja: Pennut saattavat alkaa pitää enemmän taukoja leikkitaistelun aikana. Ne saattavat pitää useammin taukoja, irrottautua hetkeksi ja jatkaa sitten leikkiä. Tämä osoittaa, että ne oppivat säätelemään energiaansa ja pitämään taukoja tarvittaessa.
 • Muiden käyttäytymismuotojen omaksuminen: Kun leikkitaistelu loppuu, pennut saattavat alkaa sisällyttää leikkiinsä muita käyttäytymismalleja. Tällaista käyttäytymistä voi olla esimerkiksi tutkiminen, haistelu tai muiden lelujen tai esineiden jahtaaminen.
 • Kehonkielen muutos: Pentujen kehonkieli voi antaa viitteitä siitä, että leikkitaistelu on loppumassa. Ne saattavat osoittaa rauhallisempia merkkejä, kuten rentoa kehon asentoa, hitaampia liikkeitä ja vähemmän ääntelyä.

On tärkeää huomata, että jokainen pentu on erilainen, ja nämä merkit voivat vaihdella. Jotkut pennut saattavat lopettaa leikkitappelun aikaisemmin tai myöhemmin kuin toiset. Pennunomistajien on tärkeää tarkkailla pentujensa käyttäytymistä tarkasti ja mukauttaa koulutustaan ja sosiaalistamistaan sen mukaisesti.

Ohjeita leikkitaistelun hallintaan

Leikkitappelu on pennuille luonnollista käyttäytymistä, ja se voi olla niille hauska ja terve tapa olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Omistajien on kuitenkin tärkeää hallita leikkitappelua, jotta se ei kärjistyisi vakavammaksi. Seuraavassa on joitakin ohjeita leikkitappelujen hallintaan:

 1. ** Aseta rajat:** Aseta selkeät säännöt ja rajat leikkitappeluille. Tähän voi kuulua esimerkiksi sen opettaminen, ettei pentu saa purra liian kovaa tai lopettaa, kun sanot “riittää”.
 2. Valvo leikkiä: Valvo aina leikkitappeluita, jotta ne eivät karkaa käsistä. Tarkkaile aggression tai pelon merkkejä ja puutu tarvittaessa asiaan.
 3. Tarjoa vaihtoehtoisia ulospääsymahdollisuuksia: Anna pennullesi runsaasti muita ulospääsymahdollisuuksia leikkiä ja liikuntaa varten. Tarjoa niille leluja, palapelejä ja säännöllisiä kävelylenkkejä, jotta ne pysyvät henkisesti ja fyysisesti virikkeellisinä.
 4. Opeta impulssinhallintaa: Opeta pennullesi impulssinhallintaharjoituksia, kuten “istu” tai “pysy”, jotta se oppii itsehillintää leikkitaistelun aikana.
 5. Tarjoa sosiaalistamista: Sosiaalista pentuasi muiden eri-ikäisten ja erikokoisten koirien kanssa. Tämä voi auttaa niitä oppimaan sopivaa leikkikäyttäytymistä ja ymmärtämään omia vahvuuksiaan.

Muista, että leikkitappelu on normaalia ja voi olla positiivinen kokemus pennuille. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että leikkitappelu pysyy turvallisena ja miellyttävänä sekä pennullesi että muille koirille.

Lue myös: Kuinka leikata koiran kynnet turvallisesti niiden nukkuessa - vaiheittainen opas

Leikkitaistelu vs. aggressiivinen käyttäytyminen: Miten erottaa toisistaan

Leikkitappelu on luonnollista käyttäytymistä pennuilla ja nuorilla koirilla. Se on niiden tapa oppia sosiaalisia taitoja, asettaa rajoja ja harjoitella fyysisiä kykyjään. On kuitenkin tärkeää pystyä erottamaan toisistaan leikkitaistelu ja aggressiivinen käyttäytyminen, jotta voidaan varmistaa kaikkien asianosaisten turvallisuus.

Tässä on joitakin keskeisiä eroja:

 1. Kehonkieli: Leikkitappelun aikana koirilla on löysä ja rento kehonkieli. Niillä voi olla leikkikaarti, joka on asento, jossa etuosa on laskettu alas ja takaosa pysyy ilmassa. Aggressiiviselle käyttäytymiselle sen sijaan on ominaista jäykkä ja kireä kehonkieli.
 2. Huutaminen: Leikkitaisteluun kuuluu yleensä leikkimielisiä haukahduksia, murinoita ja haukahduksia. Nämä ääntelyt ovat tyypillisesti korkeita ja niihin liittyy hännän heiluttelua. Aggressiiviseen käyttäytymiseen voi liittyä syviä ja kurkunmakuisia murinoita, räkimistä tai jopa hiljaisuutta.
 3. Leikkipuraisut: Leikkitaistelun aikana koirat harrastavat usein lempeää suunsoittoa ja puremista. Ne yleensä estävät puremansa, joten ne eivät välttämättä aiheuta vammoja. Aggressiiviseen käyttäytymiseen voi sitä vastoin liittyä kovia ja voimakkaita puremia, jotka voivat johtaa vahingoittumiseen.
 4. Leikkitaistelu: Leikkitaistelu on yleensä koirien välistä edestakaista vuorovaikutusta. Ne ovat vuorotellen “jahtaaja” ja “takaa-ajaja” ja vaihtavat rooleja. Aggressiivinen käyttäytyminen on usein yksipuolista, jolloin toinen koira hyökkää hellittämättä toisen kimppuun tai pelottelee toista.
 5. Pelon tai stressin puute: Leikkitaistelua harrastavat koirat ovat yleensä rentoja ja leikkisiä. Niillä saattaa olla suu auki, hännät heiluvat löysästi ja ne saattavat aloittaa leikkisession. Sitä vastoin aggressioon liittyy usein pelkoa, stressiä tai ahdistusta, mikä voi näkyä koiran kehonkielessä ja käyttäytymisessä.

On tärkeää huomata, että joidenkin koirien leikkityyli voi olla rajumpi kuin toisten, ja se, mikä yhdestä ihmisestä saattaa tuntua aggressiiviselta käytökseltä, voi toisesta tuntua normaalilta leikiltä. Jos olet kuitenkin epävarma siitä, onko vuorovaikutus leikkitappelua vai aggressiivista käyttäytymistä, on parasta kääntyä ammattilaisen, kuten eläinlääkärin tai koiran käyttäytymistieteilijän, puoleen, joka voi arvioida tilanteen ja antaa ohjeita.

Muista, että tavoitteena on edistää koirien välistä turvallista ja myönteistä vuorovaikutusta, ja leikkitaistelun ja aggression välisen eron ymmärtäminen on olennainen osa tämän tavoitteen saavuttamista.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET:

Milloin pennut alkavat leikkitappelemaan?

Pennut aloittavat leikkitappelut yleensä noin 4-6 viikon iässä. Silloin ne alkavat kehittää sosiaalisia taitojaan ja oppia olemaan vuorovaikutuksessa muiden koirien kanssa.

Miksi pennut leikkivät tappelua?

Pennut leikkivät tappelua keinona oppia ja harjoitella erilaisia taitoja, kuten puremisen estämistä, kehonkielen tulkintaa ja sosiaalistumista. Se auttaa niitä myös vakiinnuttamaan paikkansa pentueessaan ja oppimaan tärkeän sosiaalisen hierarkian.

Kuinka kauan pennut leikkivät tappelua?

Pennut leikkivät tappelua, kunnes ne saavuttavat murrosiän, joka on yleensä noin 6-9 kuukauden ikäinen. Jotkut pennut saattavat kuitenkin jatkaa leikkitappelua aikuisuuteen asti, riippuen niiden yksilöllisistä persoonallisuuksista ja sosiaalistumiskokemuksista.

Onko leikkitappelu vaarallista pennuille?

Ei, leikkitappelu on pentujen normaalia käyttäytymistä, eikä se yleensä ole vaarallista. On kuitenkin tärkeää valvoa niiden leikkiä ja varmistaa, että se ei kärjisty todelliseksi aggressioksi. Jos huomaat merkkejä aggressiivisuudesta tai liiallisesta kovakouraisuudesta, on parasta puuttua asiaan ja ohjata pentujen huomio uudelleen.

Katso myös:

comments powered by Disqus

Saatat myös pitää