Miksi koirat tönivät raskaana olevia naisia: Syyt ja miten käsitellä sitä

post-thumb

Do Koirat Hump raskaana oleva nainen

Ei ole harvinaista, että raskaana olevat naiset kokevat lemmikkieläintensä käyttäytyvän epätavallisesti, ja yksi tietty käyttäytymistapa, joka voi aiheuttaa huolta, on se, kun koira alkaa humppailla. Vaikka tätä käyttäytymistä pidetään usein sopimattomana ja kiusallisena, on tärkeää ymmärtää, että raskaana olevia naisia humppaavilla koirilla voi olla erilaisia syitä, ja sen käsitteleminen voi vaatia erilaisia lähestymistapoja.

Yksi mahdollinen syy tähän käytökseen on se, että koirat voivat aistia omistajansa kehossa raskauden aikana tapahtuvat muutokset. Koirilla on tehostunut hajuaisti, ja ne voivat havaita hormonaaliset muutokset, jotka voivat mahdollisesti johtaa lisääntyneeseen humppailukäyttäytymiseen. Tämä voi olla koiran tapa yrittää osoittaa valta-asemaa tai luoda yhteys raskaana olevaan naiseen.

Sisällysluettelo

Toinen mahdollinen syy siihen, että koirat humppaavat raskaana olevia naisia, on ihmisen käyttäytymisen väärintulkinta. Koirat saattavat pitää raskaana olevia naisia haavoittuvampina tai suojelun tarpeessa olevina, ja humppaaminen voi olla niiden tapa yrittää tarjota lohtua ja tukea. On tärkeää huomata, että tämän käyttäytymisen ei ole tarkoitus olla luonteeltaan seksuaalista vaan pikemminkin koiran viestinnän muoto.

Tämän käyttäytymisen käsittely voi olla haastavaa, mutta on tärkeää käsitellä sitä rauhallisesti ja myönteisesti. Koiran rankaiseminen tai huutaminen voi vain pahentaa asiaa. Sen sijaan koiran huomion suuntaaminen uudelleen tai vaihtoehtoisten aktiviteettien tarjoaminen voi auttaa vähentämään humppauskäyttäytymistä. Lisäksi ammattitaitoisen koirakouluttajan tai käyttäytymistieteilijän kuuleminen voi antaa lisäohjeita siitä, miten tähän käyttäytymiseen voidaan puuttua tehokkaasti ja varmistaa sekä raskaana olevan naisen että koiran turvallisuus ja mukavuus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiineitä naisia humppaavilla koirilla voi olla erilaisia syitä, eikä sitä pitäisi heti pitää negatiivisena tai sopimattomana käytöksenä. Tämän käyttäytymisen taustalla olevien syiden ymmärtäminen ja asianmukaisten käsittelystrategioiden toteuttaminen voi auttaa luomaan turvallisemman ja mukavamman ympäristön kaikille osapuolille.

Ilmiön ymmärtäminen: Syyt, miksi koirat mätkivät raskaana olevia naisia.

Voi olla varsin hälyttävää ja epämiellyttävää, kun koira humpsuttaa raskaana olevaa naista. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että tämä käytös ei koske pelkästään raskaana olevia naisia, vaan sitä voi esiintyä eri tilanteissa. Seuraavassa on muutamia syitä, miksi koirat saattavat käyttäytyä näin:

 1. Seksuaalikäyttäytyminen: Yksi tärkeimmistä syistä, miksi koirat muhinoivat, johtuu niiden luonnollisesta seksuaalikäyttäytymisestä. Tätä käyttäytymistä ei välttämättä ohjaa mikään seksuaalinen aikomus raskaana olevaa naista kohtaan. Koirat saattavat harjoittaa tätä käyttäytymistä tapana vapauttaa energiaa tai vastauksena hormonaalisiin muutoksiin.
 2. Stressi tai ahdistus: Koirat saattavat kyhjöttää, kun ne tuntevat itsensä stressaantuneiksi tai ahdistuneiksi. Raskaus voi aiheuttaa muutoksia naisen tuoksussa ja kehonkielessä, mikä voi laukaista koirissa stressiä. Ne saattavat turvautua humppaamiseen selviytymiskeinona tällaisissa tilanteissa.
 3. Huomionhakuisuus: Koirat kaipaavat huomiota, ja humppaaminen voi olla keino saada huomiota. Raskaana olevat naiset saattavat tietämättään vahvistaa tätä käyttäytymistä tarjoamalla huomiota tai palkitsemalla koiran tahattomasti hellyydellä tai herkuilla.
 4. Hallitsevan aseman vakiinnuttaminen: Hyppiminen voi olla koirille myös keino vahvistaa valta-asemaansa. Tämä käyttäytyminen on yleisempää ehjillä uroksilla, koska niillä on taipumus käyttäytyä hallitsevammin. Kuitenkin myös kastroidut koirat, riippumatta sukupuolesta, voivat käyttäytyä näin.
 5. Tylsistyneisyys tai ylimääräinen energia: Koirat, joita ei stimuloida tai liikuteta riittävästi, voivat turvautua humppaamiseen tapana purkaa kasaantunutta energiaa tai tylsistyneisyyttä. Raskaana olevat naiset, jotka ovat vähemmän aktiivisia tai jotka eivät pysty tarjoamaan koirilleen säännöllistä liikuntaa, saattavat nähdä tämän käyttäytymisen lisääntyvän.

On tärkeää huomata, että humppaaminen ei välttämättä viittaa negatiiviseen käyttäytymiseen tai aggressiivisiin aikomuksiin. On kuitenkin tärkeää puuttua tähän käyttäytymiseen ja hallita sitä, jotta varmistetaan, että koira ja raskaana oleva nainen ovat molemmat turvassa ja viihtyvät.

Tilanteen hoitamiseksi on suositeltavaa:

 • Ohjaa koiran huomio sopivaan leluun tai aktiviteettiin, kun se alkaa humpsutella.
 • Tarjota runsaasti fyysistä ja henkistä liikuntaa, jotta koiran energia kanavoituu oikein.
 • Käytä positiivisia vahvistustekniikoita asianmukaisen käyttäytymisen palkitsemiseksi ja humppaamisen estämiseksi.
 • Ota yhteyttä ammattimaiseen koiran kouluttajaan tai käyttäytymisasiantuntijaan, jotta voit puuttua kaikkiin humping-käyttäytymisen taustalla oleviin ongelmiin.
 • Varmista raskaana olevan naisen turvallisuus luomalla rajat ja tarjoamalla hänelle turvallinen tila.

Muista, että jokainen koira on yksilöllinen, ja syyt niiden humppauskäyttäytymisen taustalla voivat vaihdella. Kärsivällisyys, johdonmukaisuus ja asianmukainen koulutus auttavat käsittelemään ja hallitsemaan tätä käyttäytymistä tehokkaasti.

Koirien käyttäytymisen taustalla olevat fyysiset ja psykologiset tekijät

Koirien käyttäytymiseen voivat usein vaikuttaa sekä fyysiset että psykologiset tekijät. Näiden tekijöiden ymmärtäminen voi auttaa koiranomistajia ymmärtämään lemmikkejään paremmin ja puuttumaan mahdollisiin käyttäytymisongelmiin.

Fyysiset tekijät

Fyysisiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa koiran käyttäytymiseen, ovat esimerkiksi hormonaaliset muutokset, lisääntymisvaistot ja terveysongelmat.

 • Hormonaaliset muutokset: Koirilla, erityisesti kastroimattomilla uroksilla, voi esiintyä muutoksia käyttäytymisessä hormonien vaihtelun vuoksi. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen seksuaaliseen käyttäytymiseen, kuten humppaamiseen.
 • ** Lisääntymisvaistot:** Koirien hyppimiskäyttäytyminen voi johtua myös niiden luonnollisista lisääntymisvaistoista. Tämä käyttäytyminen nähdään usein koirien keinona vahvistaa valta-asemaansa tai osoittaa seksuaalista käytettävyyttään.
 • Terveysongelmat: Joillakin koirilla voi esiintyä humppauskäyttäytymistä taustalla olevien terveysongelmien, kuten virtsatieinfektioiden tai ihoallergioiden vuoksi. On tärkeää kääntyä eläinlääkärin puoleen, jos tämä käyttäytyminen on jatkuvaa tai siihen liittyy muita oireita.

Psykologiset tekijät

Myös psykologiset tekijät voivat vaikuttaa koiran käyttäytymiseen, kuten stressi, ahdistus ja tylsyys.

 • Stressi ja ahdistus: Koirat saattavat käyttää humppauskäyttäytymistä keinona lievittää stressiä tai ahdistusta. Tämä voi johtua muutoksista ympäristössä, erosta omistajasta tai muista stressaavista tilanteista.
 • Tylsistyminen: Koirat, jotka eivät saa riittävästi henkistä ja fyysistä stimulaatiota, voivat turvautua humppaamiseen keinona purkaa ylimääräistä energiaa tai lievittää tylsyyttä.
 • Huomionhakuinen käyttäytyminen: Jotkut koirat saattavat kyhjöttää saadakseen huomiota omistajiltaan tai muilta eläimiltä. On tärkeää antaa positiivista vahvistusta ja ohjata koiran käyttäytyminen sopivampaan toimintaan.

Koirien käyttäytymisen käsittely

Kun käsitellään koirien humppauskäyttäytymistä, on tärkeää puuttua sekä fyysisiin että psykologisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat koirien käyttäytymiseen.

Lue myös: Miksi koirani pitää kättäni suussaan? Selitetty
 • Konsultoi eläinlääkäriä: Jos epäilet, että koirasi humppauskäyttäytyminen johtuu fyysisistä vaivoista tai terveysongelmista, ota yhteys eläinlääkäriin asianmukaisen diagnoosin ja hoitosuunnitelman laatimiseksi.
 • Koulutus ja käyttäytymisen muuttaminen: Käytä positiivisia vahvistustekniikoita, kuten palkitsemista ja uudelleenohjausta, kouluttaaksesi koirasi omaksumaan sopivampaa käyttäytymistä.
 • Henkisen ja fyysisen stimulaation tarjoaminen: Varmista, että koirasi saa riittävästi liikuntaa, henkistä stimulaatiota ja sosiaalista vuorovaikutusta tylsistymisen estämiseksi ja stressin tai ahdistuksen lievittämiseksi.
 • Kastraatio tai sterilointi: Harkitse koirasi kastraatiota tai steriloimista hormonaalisten vaihteluiden vähentämiseksi ja seksuaalisen käyttäytymisen estämiseksi.

Muista, että jokainen koira on ainutlaatuinen, ja se, mikä toimii yhdelle koiralle, ei välttämättä toimi toiselle. On tärkeää, että olet kärsivällinen ja johdonmukainen koirasi käyttäytymisen käsittelyssä ja konsultoit tarvittaessa ammattilaisia.

Koirien käyttäytymisen hallinta: Vinkkejä hyppimisen käsittelyyn raskauden aikana

Raskauden aikana humpsuttavan koiran kanssa toimiminen voi olla epämiellyttävää ja joskus jopa huolestuttavaa. Oikealla lähestymistavalla voit kuitenkin hallita koirasi käyttäytymistä tehokkaasti ja varmistaa turvallisen ja mukavan ympäristön sekä itsellesi että koirallesi. Seuraavassa on muutamia hyödyllisiä vinkkejä:

Lue myös: Onko koirankakka hyvä puutarhoille: Hyvät ja huonot puolet
 1. Pysy rauhallisena ja vakuuttavana: On tärkeää pysyä rauhallisena ja vakuuttavana, kun käsittelet koirasi humppakäyttäytymistä. Koirat voivat aistia tunteesi, joten rauhallisen ja itsevarman käytöksen ylläpitäminen auttaa luomaan myönteisen sävyn koulutukselle ja viestinnälle.
 2. OHJAA KÄYTTÄYTYMINEN UUDELLEEN: Kun huomaat koirasi alkavan kyhjöttää, ohjaa sen huomio sopivampaan käyttäytymiseen. Voit käyttää komentoja, kuten “istu” tai “mene makuulle”, ohjaamaan koiran huomion uudelleen. Palkitse se herkuilla ja kehu, kun se noudattaa käskyäsi.
 3. Valmistele rajat: Opeta koirallesi asianmukaiset rajat ja henkilökohtainen tila. Käytä positiivisen vahvistamisen tekniikoita palkitaksesi ne henkilökohtaisen tilasi kunnioittamisesta raskauden aikana. Johdonmukaisuus on avainasemassa näiden rajojen asettamisessa.
 4. Tarjoa henkistä ja fyysistä stimulaatiota: Varmista, että koirasi saa riittävästi henkistä ja fyysistä stimulaatiota. Harrasta vuorovaikutteista leikkiä, tarjoa palapelileluja tai vie se säännöllisille kävelylenkeille, jotta voit vähentää ylimääräistä energiaa, joka voi edistää humppauskäyttäytymistä.
 5. Harkitse ammattimaista koulutusta: Jos koirasi humppauskäyttäytyminen jatkuu tai siitä tulee turvallisuusriski, pyydä apua koiran ammattimaiselta kouluttajalta tai käyttäytymistieteilijältä. He voivat antaa lisäohjeita ja -tekniikoita, joilla ongelmaan voidaan puuttua tehokkaasti.
 6. Valvo vuorovaikutussuhteita: On tärkeää valvoa tarkasti koirasi ja muiden yksilöiden välistä vuorovaikutusta, erityisesti tiineyden aikana. Tarkkaile koirasi käyttäytymistä ja puutu siihen tarvittaessa. Erottele koirasi tilanteista, joissa humppauskäyttäytymistä voi esiintyä, kuten vieraiden ollessa vierailulla.
 7. Käsittele mahdolliset perimmäiset syyt: Hyppimiskäyttäytyminen voi joskus johtua ahdistuksesta, kiihtymyksestä tai jopa lääketieteellisistä ongelmista. Jos epäilet taustalla olevia syitä, ota yhteyttä eläinlääkäriin mahdollisten sairauksien poissulkemiseksi ja mahdollisten ahdistuksen tai stressin laukaisevien tekijöiden käsittelemiseksi.

Muista, että koiran käyttäytymisen hallinta raskauden aikana vaatii kärsivällisyyttä, johdonmukaisuutta ja positiivista vahvistamista. Toteuttamalla nämä vinkit voit auttaa luomaan harmonisen ja turvallisen ympäristön sekä sinulle että karvaiselle ystävällesi.

Asiantuntija-avun hakeminen: Milloin kannattaa kääntyä koirakouluttajan tai käyttäytymistieteilijän puoleen?

Jos koirasi humppauskäyttäytymisestä tulee jatkuva ongelma, voi olla tarpeen hakea apua ammattimaiselta koirakouluttajalta tai käyttäytymistieteilijältä. Näillä asiantuntijoilla on tietoa ja kokemusta tilanteen arvioimiseksi ja ohjeiden antamiseksi siitä, miten ongelmaan voidaan puuttua tehokkaasti.

Seuraavassa on joitakin merkkejä, jotka viittaavat siihen, että voi olla aika kääntyä ammattilaisen puoleen:

 1. Tiheä ja voimakas humppaaminen: Jos koirasi humppaamiskäyttäytyminen tapahtuu usein ja muuttuu voimakkaammaksi, se voi olla merkki taustalla olevasta käyttäytymisongelmasta, joka vaatii ammattilaisen puuttumista asiaan.
 2. Agressiivinen käyttäytyminen: Jos koirasi osoittaa aggressiivisuutta tai muuttuu omistushaluiseksi humppaamisen aikana, on ratkaisevan tärkeää hakea ammattiapua. Aggressiivisuus voi olla vaarallista, ja siihen tulisi puuttua asiantuntevan ammattilaisen toimesta.
 3. Kyvyttömyys ohjata käyttäytymistä uudelleen: Jos olet kokeillut erilaisia tekniikoita koirasi humppauskäyttäytymisen ohjaamiseksi uudelleen tuloksetta, saattaa olla aika kääntyä ammattilaisen puoleen. Hän voi antaa sinulle lisävälineitä ja -strategioita ongelman ratkaisemiseksi.
 4. Raskauteen liittyvät huolenaiheet: Jos koirasi humppaa raskaana olevaa naista tai osoittaa muuta huolestuttavaa käyttäytymistä raskauden aikana, on tärkeää kääntyä ammattilaisen puoleen. He voivat auttaa varmistamaan sekä raskaana olevan naisen että koiran turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Kun haet ammattiapua, on tärkeää valita hyvämaineinen koirakouluttaja tai käyttäytymistieteilijä, joka käyttää positiivisen vahvistamisen menetelmiä. Näissä menetelmissä keskitytään toivotun käyttäytymisen palkitsemiseen ei-toivotun käyttäytymisen rankaisemisen sijaan.

Ammattilainen aloittaa yleensä tekemällä arvioinnin, jossa kerätään tietoa koirasi humppauskäyttäytymisestä. Sen jälkeen hän laatii räätälöidyn suunnitelman, joka on räätälöity koirasi erityistarpeisiin. Suunnitelma voi sisältää käyttäytymisen muokkaustekniikoita, harjoituksia ja hallintastrategioita.

Muista, että ammattiapuun hakeutuminen ei ole merkki epäonnistumisesta vaan pikemminkin ennakoiva askel kohti ongelman käsittelyä ja ratkaisemista. Ammattitaitoisen ammattilaisen opastuksella voit pyrkiä muuttamaan koirasi humppakäyttäytymistä ja edistämään rauhallista ja harmonista ympäristöä sekä sinulle että koirallesi.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET:

Miksi koirat tönivät raskaana olevia naisia?

Koirat saattavat kyykyttää tiineitä naisia monista eri syistä, kuten kiihtymyksestä, stressistä, dominanssista tai seksuaalisen käyttäytymisen osoittamisesta. On tärkeää ymmärtää perimmäinen syy ja puuttua siihen sen mukaisesti.

Onko raskaana olevien naisten turvallista antaa koirien kyykyttää itseään?

Koirien sallimista raskaana oleville naisille ei yleensä suositella, koska se voi aiheuttaa epämukavuutta ja mahdollisesti vahingoittaa vauvaa. On parasta estää tämä käytös ja suunnata koiran huomio sopiviin aktiviteetteihin.

Miten raskaana olevat naiset voivat käsitellä koiria, jotka tönivät heitä?

Raskaana olevien naisten tulisi suhtautua ennakoivasti koirien käsittelyyn, jotka tönivät heitä. He voivat aloittaa asettamalla rajoja, käyttämällä positiivisen vahvistamisen koulutustekniikoita ja tarjoamalla koiralle sopivia purkautumiskeinoja koiran energialle ja kiihottumiselle. Asiantuntija-avun hakeminen koirakouluttajalta tai käyttäytymistieteilijältä voi myös olla hyödyllistä.

Voivatko hormonaaliset muutokset raskauden aikana vaikuttaa koiran käyttäytymiseen?

Kyllä, hormonaaliset muutokset raskauden aikana voivat mahdollisesti vaikuttaa koiran käyttäytymiseen. Koirilla on tehostunut hajuaisti, ja ne voivat havaita muutokset raskaana olevan naisen hormoneissa, mikä voi johtaa muutoksiin koiran omassa käyttäytymisessä, kuten lisääntyneeseen humppaamiseen. On kuitenkin tärkeää puuttua käytökseen sen sijaan, että se johtuisi pelkästään hormonaalisista muutoksista.

Onko olemassa sairauksia, jotka voivat aiheuttaa sen, että koirat humppaavat raskaana olevia naisia?

Vaikka ei ole olemassa erityisiä sairauksia, jotka suoraan aiheuttaisivat koirien humppaavan raskaana olevia naisia, tietyt sairaudet, kuten hyperseksuaalisuus tai hormonaalinen epätasapaino, voivat edistää tätä käyttäytymistä. Jos koiran humppauskäyttäytyminen on liiallista tai epätavallista, on suositeltavaa kääntyä eläinlääkärin puoleen mahdollisten taustalla olevien lääketieteellisten ongelmien poissulkemiseksi.

Katso myös:

comments powered by Disqus

Saatat myös pitää