Miksi koirani istuu selkä minuun päin: Koirasi käyttäytymisen ymmärtäminen

post-thumb

Miksi koirani istuu selkä minuun päin?

Koiranomistajana olet ehkä huomannut, että karvainen ystäväsi istuu joskus selkä sinuun päin. Tämä käytös voi olla hämmentävää, ja saatat ihmetellä, miksi koirasi ei huomioi sinua tai on etäinen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että koirat kommunikoivat omalla ainutlaatuisella tavallaan, ja selkä sinuun päin istumisella voi itse asiassa olla tietty merkitys.

Yksi mahdollinen syy siihen, että koirasi istuu selkä sinuun päin, on se, että se tuntee olonsa mukavaksi ja rentoutuneeksi. Koirat valitsevat usein asennon, joka saa ne tuntemaan olonsa turvalliseksi ja suojatuksi. Kääntämällä selkänsä sinuun päin koirasi saattaa osoittaa, että se luottaa sinuun ja tuntee olonsa turvalliseksi läsnäollessasi. Se on merkki siitä, että sen ei tarvitse jatkuvasti kääntyä sinuun päin suojellakseen itseään, koska se tietää, että olet siellä pitämässä siitä huolta.

Sisällysluettelo

Toinen syy siihen, miksi koirasi saattaa istua selkä sinuun päin, on se, että se yrittää vahvistaa valta-asemaansa. Koirat ovat laumaeläimiä, ja laumassa hallitsevat jäsenet istuvat tai seisovat usein sellaisissa asennoissa, jotka vahvistavat heidän auktoriteettiaan. Kääntämällä selkänsä sinuun päin koirasi saattaa yrittää osoittaa, että se on johtava tai hallitseva osapuoli suhteessanne. Tämä käytös voidaan nähdä auktoriteettisi kyseenalaistamisena, ja on tärkeää puuttua dominointiin liittyviin ongelmiin, jotta suhde koirasi kanssa säilyy terveenä ja tasapainoisena.

Joissakin tapauksissa istuminen selkä sinuun päin voi olla vain tapa tai mieltymys. Ihmisten tavoin koirilla voi olla omat omituisuutensa ja tapansa. Jotkut koirat ovat ehkä oppineet aiempien kokemustensa kautta, että selkä sinuun päin istuminen tuo niille lohtua tai saa ne tuntemaan olonsa turvalliseksi. Jos tämä käytös ei aiheuta ongelmia tai haasteita suhteessasi koiraasi, siihen ei välttämättä tarvitse puuttua.

Koirasi käyttäytymisen ymmärtäminen: Miksi koirani istuu selkä minuun päin?

Koiranomistajana olet ehkä huomannut, että joskus karvainen ystäväsi päättää istua selkä sinuun päin. Tämä käytös voi usein jättää omistajat ymmälleen ja miettimään, miksi heidän koiransa käyttäytyy näin. Jotta voisit ymmärtää tätä käyttäytymistä paremmin, on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa koirasi valintaan istua selkä sinuun päin.

1. Koiran henkilökohtaisen tilan suojeleminen

Koirilla, aivan kuten ihmisilläkin, on oma henkilökohtainen tilansa ja rajansa. Istumalla selkä sinuun päin koirasi saattaa osoittaa, että se haluaa omaa aikaa tai tilaa itselleen. On tärkeää kunnioittaa koiran tarvetta henkilökohtaiseen tilaan eikä pakottaa sitä vuorovaikutukseen, kun se käyttäytyy näin.

2. Luottamuksen osoittaminen

Vaikka se saattaa tuntua epätavalliselta, selkä sinuun päin istuminen voi itse asiassa olla koirasi luottamuksen osoitus. Kääntämällä selkänsä sinuun koirasi osoittaa, että se tuntee olonsa mukavaksi ja turvalliseksi ympäristössään. Se on koiran tapa ilmaista, ettei se tunne oloaan uhatuksi ja luottaa siihen, että sinä varot mahdollisia vaaroja.

3. Ympäristön tarkkailu

Koirat ovat luonnostaan uteliaita olentoja, ja niillä on vahva havaintokyky. Kun koirasi istuu selkä sinuun päin, se saattaa käyttää ääreisnäköään tarkkaillakseen ympäristöään ja pysyäkseen valppaana mahdollisten uhkien tai ympäristössä tapahtuvien muutosten varalta. Tämän käyttäytymisen ansiosta se voi pitää sinua silmällä ja tarkkailla samalla ympäristöään.

4. Huomion hakeminen

Joissakin tapauksissa koirat saattavat istua selkä omistajiinsa päin etsiessään huomiota tai hellyyttä. Tämä käyttäytyminen voidaan nähdä eräänlaisena kutsuna, joka osoittaa, että koira haluaa sinun tulevan luoksesi ja olevan vuorovaikutuksessa sen kanssa. On tärkeää tunnistaa nämä merkit ja reagoida niihin sen mukaisesti, jotta koirasi saa haluamaansa huomiota ja hellyyttä.

Johtopäätös

Vaikka voi olla hämmentävää ymmärtää, miksi koirasi istuu selkä sinuun päin, on tärkeää muistaa, että koirilla on omat ainutlaatuiset tapansa viestiä. Kun otat huomioon sellaiset tekijät kuin henkilökohtainen tila, luottamus, tietoisuus ja huomionhakuisuus, voit ymmärtää koirasi käyttäytymistä paremmin. Muista aina kunnioittaa koirasi rajoja ja antaa sille sen tarvitsemaa rakkautta ja huomiota.

Kehonkieli: Mitä koirasi yrittää viestiä?

Koirasi kehonkielen ymmärtäminen on olennaista koiran tunteiden ja aikomusten tulkitsemiseksi. Koirat käyttävät erilaisia fyysisiä merkkejä kommunikoidakseen ihmisten ja muiden eläinten kanssa. Kun olet tietoinen näistä signaaleista, voit ymmärtää paremmin, mitä koirasi yrittää välittää. Seuraavassa on joitakin yleisiä kehonkielen merkkejä ja niiden mahdollisia merkityksiä:

 • Hännän heiluttaminen: Toisin kuin yleisesti luullaan, hännän heiluttaminen ei aina tarkoita, että koira on iloinen tai ystävällinen. Hännän heiluttamisen asento ja nopeus voivat ilmaista erilaisia tunteita. Korkea ja nopea heilutus viittaa yleensä jännitykseen tai kiihtymykseen, kun taas matala ja hidas heilutus voi viitata pelkoon tai ahdistukseen.
 • Korvat: Koiran korvien asento ja liike voivat olla paljastavia. Koholla olevat korvat viestivät usein valppaudesta tai kiinnostuksesta, kun taas litteät korvat voivat viitata pelkoon tai alistumiseen. Korvien jatkuva räpyttely tai pyöriminen voi olla merkki ahdistuksesta tai levottomuudesta.
 • Silmäkontakti: Silmäkontakti on koirille tärkeä viestinnän muoto. Suora, horjumaton katsekontakti voidaan nähdä merkkinä luottamuksesta tai itsevarmuudesta. Pitkittynyt tuijotus tai kääntynyt katse voi kuitenkin olla merkki pelosta, alistumisesta tai mahdollisesta uhasta.
 • Vartalon asento: Koiran yleinen ruumiinasento voi antaa merkittävää tietoa koiran mielialasta. Jännittynyt, jäykkä vartalo voi viitata aggressiivisuuteen tai pelkoon, kun taas löysä ja rento asento viittaa yleensä ystävällisyyteen tai tyytyväisyyteen.
 • Suu- ja kasvonilmeet: Koiran suun asento ja kasvolihakset voivat välittää erilaisia tunteita. Rento, avoin suu, jossa on hieman käpristynyt kieli, viittaa usein ystävälliseen tai tyytyväiseen koiraan. Sitä vastoin räyhäävä ilme, jossa hampaat ovat paljaana, voi viestiä aggressiivisuudesta tai epämukavuudesta.

On tärkeää muistaa, että jokainen koira on yksilö, ja sen kehonkieli voi vaihdella rodun, persoonallisuuden ja aiempien kokemusten mukaan. Perehtyminen koiran kehonkielen merkkeihin auttaa sinua tulkitsemaan koiran aikomuksia tarkemmin. Muista myös muut asiayhteyteen liittyvät tekijät, kuten ympäristö ja muiden eläinten tai ihmisten läsnäolo, sillä myös ne voivat vaikuttaa koirasi käyttäytymiseen ja kehonkieleen.

Mukavuus ja turvallisuus: Turvallisen paikan löytäminen

Yksi syy siihen, miksi koira saattaa istua selkä sinuun päin, on se, että se on löytänyt paikan, joka tarjoaa sille mukavuutta ja turvallisuutta. Ihmisten tavoin koirilla on mieltymyksiä ympäristöönsä ja siihen, missä ne tuntevat olonsa turvalliseksi.

Joillekin koirille turvallinen paikka voi olla tietty nurkka talossa tai mukava koiran sänky. Se voi olla myös pöydän alla tai huonekalun takana. Nämä paikat antavat niille turvallisuuden tunteen ja saavat ne tuntemaan itsensä suojelluiksi.

Koirat saattavat valita nämä turvalliset paikat, koska ne tarjoavat suojaisan paikan, jossa ne voivat tarkkailla ympäristöään tuntematta itseään alttiiksi. Tämä käyttäytyminen voi olla erityisen yleistä, jos koira on ahdistunut tai stressaantunut.

Nämä turvalliset paikat tarjoavat koirille myös mukavuuden tunnetta. Ne voivat olla paikkoja, joissa ne voivat halailla ja rentoutua, tai paikkoja, joissa ne voivat käyttää lempilelujaan tai peittojaan.

On tärkeää kunnioittaa koiran tarvetta turvalliseen paikkaan. Vältä häiritsemästä sitä, kun se on valitsemassaan paikassa, ja varmista, että se pääsee sinne aina tarvittaessa. Tämä auttaa sitä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja onnelliseksi kodissasi.

Dominointi ja alistuminen: Roolileikit koirien maailmassa

Koirien maailmassa dominanssilla ja alistumisella on ratkaiseva merkitys niiden sosiaalisessa rakenteessa. Koirat ovat sosiaalisia eläimiä, ja aivan kuten ihmisilläkin, niillä on ainutlaatuinen tapa luoda hierarkioita ja ylläpitää järjestystä ryhmissään.

Mitä dominointi on?

Dominanssilla tarkoitetaan koiran kykyä puolustaa itseään muihin nähden ja hallita resursseja, kuten ruokaa, leluja ja huomiota. Se on luonnollista käyttäytymistä, joka juontaa juurensa niiden esi-isien juurista laumaeläiminä. Koirien maailmassa dominanssi ei tarkoita ilkeyttä tai aggressiivisuutta, vaan pikemminkin sosiaalisen järjestyksen luomista.

Roolileikki koirilla

Roolileikki on olennainen osa koiran sosiaalista vuorovaikutusta. Se auttaa koiria vakiinnuttamaan ja säilyttämään paikkansa sosiaalisessa ryhmässään. Koirat käyttäytyvät eri tavoin osoittaakseen roolinsa laumassa, kuten alfakierroksilla, ratsastamalla ja näyttämällä hallitsevia asentoja.

Lue myös: Käyttävätkö laivaston sinetit koiramerkkejä? Kunniamerkin paljastaminen

Alfakierrokset

Alpharullaus on alistavaa käyttäytymistä, jossa toinen koira kääntää koiran fyysisesti selälleen. Sen avulla hallitseva koira voi vahvistaa valta-asemaansa ja saada alistuvan koiran hallintaansa. Vaikka alfakieriskelyä voidaan pitää aggressiivisena, se on luonnollinen osa koirien välistä viestintää, ja siitä aiheutuu harvoin vahinkoa.

Lue myös: Väsyvätkö koirat enemmän kuumuudessa? Selitetty - kattava opas

Laskeutuminen

Kiinni nouseminen, joka tunnetaan myös nimellä humping, on yleinen käyttäytymistapa, joka liittyy dominointiin. Koirat saattavat nousta toisten koirien tai esineiden selkään osoittaakseen sosiaalista asemaansa. On kuitenkin tärkeää huomata, että kiipeilyä voi esiintyä myös leikkimielisissä tai seksuaalisissa yhteyksissä, eikä se välttämättä aina ole osoitus dominanssista.

Hallitsevat asennot

Koirat käyttävät kehonkieltä ilmaistakseen hallitsevuuttaan tai alistumistaan. Hallitsevia asentoja ovat esimerkiksi seisominen pystyssä, tuijottaminen ja eteenpäin nojautuminen. Koirat voivat myös osoittaa jäykkää kehonkieltä, kohonneita karvoja ja laskettua päätä osoittaakseen valta-asemaansa muihin nähden.

Koirasi käyttäytymisen ymmärtäminen

Koiranomistajien on tärkeää ymmärtää dominanssin ja alistumisen dynamiikka koiramaailmassa. Tunnistamalla nämä käyttäytymismallit omistajat voivat paremmin tulkita koiransa toimia ja reagoida niihin asianmukaisesti. On ratkaisevan tärkeää antaa johdonmukaista koulutusta, asettaa selkeät rajat ja säilyttää johtajan rooli, jotta voidaan varmistaa sopusointuinen suhde koiran kanssa.

Johtopäätös

Hallitsevuus ja alistuminen ovat koirien luonnollisia käyttäytymistapoja, ja niillä on tärkeä rooli niiden sosiaalisessa rakenteessa. Ymmärtämällä näitä käyttäytymismalleja ja niiden merkitystä omistajat voivat edistää tervettä ja tasapainoista suhdetta koiriinsa. Muista, että dominointi ei tarkoita aggressiota, ja asianmukainen koulutus ja johtajuus voivat auttaa luomaan harmonisen siteen omistajien ja heidän karvaisten ystäviensä välille.

Luottamus ja sitoutuminen: Vahvan yhteyden rakentaminen

Vahvan siteen rakentaminen koiran kanssa on ratkaisevan tärkeää terveen ja tyydyttävän suhteen kannalta. Luottamus on tämän siteen perusta, ja ilman sitä koirasi saattaa käyttäytyä esimerkiksi siten, että se istuu selkä sinuun päin. Seuraavassa on muutamia vinkkejä luottamuksen rakentamiseen ja yhteyden vahvistamiseen karvaisen ystäväsi kanssa.

1. Johdonmukaisuus ja rutiini

Koirat viihtyvät rutiinissa ja johdonmukaisuudessa. Ruokkimalla ne samaan aikaan, käymällä säännöllisesti kävelyllä ja pitämällä yllä johdonmukaista päivittäistä aikataulua luot koirallesi turvallisuuden ja ennustettavuuden tunteen. Tämä auttaa niitä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja luo luottamusta sinuun johdonmukaisena hoitajana.

2. Positiivinen vahvistaminen

Käyttämällä positiivisen vahvistamisen tekniikoita, kuten herkkuja, kehuja ja palkintoja, voit vahvistaa sidettä koirasi kanssa. Koirat oppivat assosiaatioiden kautta, joten hyvän käytöksen palkitseminen saa ne todennäköisemmin toistamaan sen. Tämä auttaa niitä myös ymmärtämään, että olet positiivisten kokemusten lähde.

3. Aika ja huomio

Laadukkaan ajan viettäminen yhdessä on olennaista luottamuksen ja sidoksen rakentamisen kannalta. Säännöllinen leikkihetki, koulutustilaisuudet ja halailu voivat auttaa vahvistamaan tunnesuhdetta sinun ja koirasi välillä. Läsnäolosi ja huomiosi vakuuttavat koiralle, että sitä rakastetaan ja siitä huolehditaan.

4. Kunnioita rajoja

Koirasi rajojen kunnioittaminen on ratkaisevan tärkeää luottamuksen rakentamisen kannalta. Tämä tarkoittaa ymmärrystä siitä, milloin koira tarvitsee omaa aikaa tai milloin se tuntee olonsa epämukavaksi tietyissä tilanteissa. Rajojen ylittäminen voi vahingoittaa saavuttamaasi luottamusta, joten ota aina huomioon koiran tarpeet ja mukavuusasteet.

5. Selkeä viestintä

Selkeä ja johdonmukainen viestintä on avainasemassa luottamuksen rakentamisessa. Koirat luottavat kehonkieleen ja äänimerkkeihin ymmärtääkseen meitä. Käytä rauhallista ja vakuuttavaa äänensävyä, kun annat käskyjä, ja vahvista niitä johdonmukaisella kehonkielellä. Tämä auttaa koiraasi ymmärtämään, mitä siltä odotetaan, ja rakentaa luottamusta ohjaukseesi.

6. Kärsivällisyys ja ymmärrys

Luottamuksen rakentaminen vie aikaa, ja jokainen koira on ainutlaatuinen. Ole kärsivällinen ja ymmärtäväinen karvaisen kumppanisi kanssa, kun se suunnistaa maailmassa. Palkitse pienet voitot, anna virheet anteeksi ja osoita niille ymmärrystä haastavissa tilanteissa. Tukesi ja vakuuttamisesi lujittavat pitkälle sidettänne.

Muista, että luottamuksen rakentaminen ja siteen vahvistaminen koirasi kanssa on jatkuva prosessi. Noudattamalla näitä vinkkejä ja osoittamalla johdonmukaisesti rakkautta, kärsivällisyyttä ja ymmärrystä kehität vahvan ja katkeamattoman yhteyden karvaiseen ystävääsi.

Ahdistus ja pelko: Stressin merkkien tunnistaminen

Koirat voivat kokea ahdistusta ja pelkoa aivan kuten ihmisetkin. Lemmikinomistajien on tärkeää tunnistaa koiriensa stressin merkit, jotta ne voivat tarjota niille tarvittavaa tukea ja lohtua. Alla on joitakin yleisiä merkkejä, jotka viittaavat siihen, että koira saattaa olla ahdistunut tai pelokas:

 • Hinkuminen: Liiallinen hinkuminen, erityisesti ilman fyysistä rasitusta tai korkeaa lämpötilaa, voi olla merkki siitä, että koira on stressaantunut.
 • Pacing: Jos koira kävelee jatkuvasti edestakaisin tai pyörii yhdessä paikassa, se voi olla merkki ahdistuksesta tai pelosta.
 • Tärinä/tärinä: Kun koira tärisee tai vapisee, se voi olla vastaus stressiin tai pelkoon.
 • Ylimääräinen haukottelu: Haukottelu voi olla merkki stressistä tai ahdistuksesta koirilla, varsinkin jos sitä esiintyy usein eikä se liity väsymykseen.
 • Ylimääräinen nuoleminen tai pureskelu: Koira voi ahdistuneena tai stressaantuneena ryhtyä nuolemaan tai pureskelemaan itseään tai esineitä.
 • Vinkuminen tai vinkuminen: Koirat saattavat ilmaista hätänsä vinkumisella tai vinkumisella, erityisesti jos ne tuntevat itsensä pelokkaiksi tai ahdistuneiksi.

On tärkeää huomata, että ahdistuksen ja pelon merkit voivat vaihdella koirasta toiseen, ja jotkut koirat voivat käyttäytyä eri tavoin, kun ne ovat stressaantuneita. Lemmikinomistajien on tärkeää tarkkailla koiriaan tarkasti ja etsiä epätavallista tai luonteenomaista käyttäytymistä, joka voi viitata stressiin tai pelkoon.

Jos huomaat koirassasi merkkejä stressistä, on tärkeää tarjota sille rauhallinen ja turvallinen ympäristö. Vältä altistamasta niitä tilanteille tai laukaiseville tekijöille, jotka voivat aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta. Jos merkit jatkuvat tai pahenevat, voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä eläinlääkäriin tai ammattimaiseen koirien käyttäytymistieteilijään lisäohjeiden saamiseksi.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET:

Miksi koirani istuu aina selkä minuun päin?

Siihen voi olla useita syitä, miksi koirasi istuu selkä sinuun päin. Yksi mahdollisuus on, että se yksinkertaisesti tuntee olonsa mukavammaksi ja turvallisemmaksi tässä asennossa. Se voi tuntea itsensä suojelluksi ja tarkkailla ympäristöään. Toinen syy voi olla se, että se yrittää osoittaa sinulle, että se on johdossa ja haluaa tilaa. Koirilla on omat tapansa osoittaa valta-asemaansa, ja istuminen selkä menosuuntaan voi olla yksi niistä. On myös mahdollista, että koirasi tuntee olonsa ahdistuneeksi tai stressaantuneeksi, ja selkä sinuun päin istuminen on koiran tapa selviytyä näistä tunteista.

Onko normaalia, että koira istuu selkä omistajalleen päin?

Kyllä, on normaalia, että koira istuu selkä omistajalleen päin. Koirilla on omat ainutlaatuiset tapansa kommunikoida, ja yksi niistä on kehonkielen käyttö. Selkä kääntyneenä istuminen voi olla koiran tapa osoittaa itsenäisyyttä, vahvistaa valta-asemaansa tai etsiä lohtua. On tärkeää ymmärtää, että koirilla on omat persoonallisuutensa ja mieltymyksensä, joten se, mikä meistä ihmisistä saattaa tuntua epätavalliselta tai epäkohteliaalta, voi olla koiralle täysin normaalia.

Pitäisikö minun olla huolissani, jos koirani istuu aina selkä minuun päin?

Yleensä ei ole syytä olla huolissaan, jos koirasi istuu aina selkä sinuun päin. Kuten aiemmin mainittiin, tällä käytöksellä voi olla erilaisia merkityksiä, ja se on usein normaali osa koiran viestintää. Jos kuitenkin huomaat koirasi käyttäytymisessä äkillisiä muutoksia tai jos se alkaa osoittaa muita stressin tai ahdistuksen merkkejä, voi olla syytä hakea neuvoja ammattitaitoiselta eläinlääkäriltä tai koiran käyttäytymisasiantuntijalta. He voivat auttaa määrittämään, onko taustalla ongelmia, joihin on puututtava.

Voinko muuttaa koirani käyttäytymistä siten, että se istuu selkä minuun päin?

Vaikka voit ehkä muuttaa joitakin koirasi käyttäytymismalleja koulutuksen ja positiivisen vahvistamisen avulla, voi olla haastavaa muuttaa koiran taipumusta istua selkä sinuun päin. Kuten aiemmin mainittiin, tähän käyttäytymiseen voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten koiran persoonallisuus, mukavuustaso ja tarve henkilökohtaiseen tilaan. Sen sijaan, että yrität muuttaa tätä käyttäytymistä, keskity vahvan siteen luomiseen koirasi kanssa säännöllisillä positiivisilla vuorovaikutustilanteilla, koulutustilaisuuksilla ja varmistamalla, että se tuntee olonsa turvalliseksi ja varmaksi läsnäollessasi. Koirasi ainutlaatuisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja hyväksyminen voi auttaa pitkälle terveen suhteen ylläpitämisessä.

Pitäisikö minun välttää lähestymästä koiraani, kun se istuu selkä minuun päin?

Yleensä on hyvä idea kunnioittaa koiran kehonkieltä ja henkilökohtaista tilaa, kun se istuu selkä sinuun päin. Koiran lähestyminen tässä asennossa voi saada sen tuntemaan olonsa epämukavaksi tai kiihtyneeksi, mikä voi johtaa negatiivisiin reaktioihin. Anna koirasi sen sijaan lähestyä sinua, kun se on valmis vuorovaikutukseen. Jos sinun on saatava koirasi huomio tai haluat olla tekemisissä sen kanssa, yritä käyttää positiivisia vahvistustekniikoita, kuten herkkuja tai leluja, osoittaaksesi, että et ole uhka, ja luodaksesi positiivisen assosiaation läsnäoloosi.

Mitä muita yleisiä koirien käyttäytymismalleja minun pitäisi ymmärtää?

Koirien yleisten käyttäytymismallien ymmärtäminen voi auttaa sinua kommunikoimaan paremmin karvaisen ystäväsi kanssa ja huolehtimaan hänestä. Joitakin muita käyttäytymismuotoja, joista saatat haluta oppia, ovat esimerkiksi hännän heiluttaminen (joka voi ilmaista erilaisia tunteita heilutuksen nopeudesta ja suunnasta riippuen), haukkuminen (viestintämuoto, jolla voi olla erilaisia merkityksiä asiayhteydestä riippuen), pureskelu (joka on koirien luonnollinen käyttäytymistapa stressin ja tylsyyden lievittämiseksi) ja nuoleminen (joka voi olla merkki kiintymyksestä tai ahdistuksesta). Näiden käyttäytymistapojen tunteminen voi auttaa sinua tarjoamaan oikeanlaista hoitoa ja vastaamaan asianmukaisesti koirasi tarpeisiin.

Katso myös:

comments powered by Disqus

Saatat myös pitää