Proč se můj pes přibližuje k mému obličeji: Jak se chová pes?

post-thumb

Proč se můj pes přibližuje k mému obličeji?

Psi mají řadu způsobů, jak komunikovat se svými majiteli, a jedním z běžných chování, se kterým se může setkat mnoho majitelů psů, je, že se jejich pes přibližuje k jejich obličeji. I když se toto chování může někdy zdát zvláštní nebo vtíravé, existuje několik důvodů, proč to váš pes může dělat.

1. Náklonnost a navázání pouta: Psi jsou společenská zvířata a přiblížení se k vašemu obličeji je pro ně způsob, jak vám projevit svou náklonnost a posílit pouto, které s vámi mají. Je to jejich způsob, jak říct “mám tě rád” a jak vám chtějí být nablízku.

Obsah

2. Zkoumání pachu: Psi mají vysoce vyvinutý čich a přiblížení k vaší tváři jim umožňuje zkoumat váš pach. Prostřednictvím pachů, které vyzařujete, se o vás a vašich emocích mohou hodně dozvědět, což jim může pomoci lépe vás pochopit a navázat s vámi kontakt.

3. Vyhledávání pozornosti: Psi často vyhledávají pozornost svých majitelů a přiblížení se k vašemu obličeji je pro ně způsob, jak získat vaši pozornost. Tím, že jsou v takové blízkosti, je pravděpodobnější, že si jich všimnou a získají pozornost, po které touží.

4. Zvědavost: Psi jsou přirozeně zvědavá stvoření a přiblížení se k vašemu obličeji jim umožňuje vás pozorněji pozorovat. Mohou se snažit porozumět výrazu vaší tváře, číst řeč vašeho těla nebo jednoduše uspokojit svou zvědavost ohledně lidského světa.

5. Podřízení se a důvěra: V sociální hierarchii psů může být přiblížení se k vaší tváři projevem podřízení se a důvěry. Odhalením zranitelných míst, jako je hrdlo a čenich, dávají najevo, že vám důvěřují a podřizují se vaší autoritě.

Závěrem lze říci, že když se váš pes přiblíží k vašemu obličeji, je to pravděpodobně kombinace náklonnosti, zvědavosti a snahy o upoutání pozornosti. Je důležité, abyste chování svého psa pochopili a ocenili, což je způsob, jak posílit vaše pouto a komunikovat s ním na jeho úrovni.

Porozumění chování psů: Proč se můj pes tak přibližuje k mému obličeji?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se váš pes tak rád přibližuje k vašemu obličeji? Je to jen projev náklonnosti, nebo je v tom něco víc? Porozumění psímu chování vám může pomoci lépe porozumět vašemu chlupatému příteli a posílit vaše pouto.

Náklonnost: Psi jsou společenská zvířata a přiblížení se k vašemu obličeji je často projevem náklonnosti. Mohou vám chtít projevit lásku a přiblížit se k vám, aby se cítili bezpečně a jistě. Psi mají v obličeji pachové žlázy a olizování vašeho obličeje pro ně může být také způsob, jak na vás označit svůj pach a prohlásit vás za součást své smečky.

Zkoumání: Psi jsou zvědavá stvoření a přiblížení k vaší tváři jim umožňuje zkoumat a prozkoumávat. Prostřednictvím vašeho pachu nebo výrazu tváře se mohou snažit získat informace o vás nebo vašem okolí. Je to jejich způsob, jak lépe poznat vás a své okolí.

Komunikace: Psi komunikují prostřednictvím řeči těla a přiblížení se k vašemu obličeji pro ně může být způsobem, jak vám sdělit své potřeby nebo přání. Mohou se snažit získat pozornost, potravu nebo si hrát. Tím, že se přiblíží k vašemu obličeji, se snaží získat vaši pozornost a účinně předat své sdělení.

Zdraví: Je důležité si uvědomit, že přibližování se k vašemu obličeji může být také známkou zdravotního problému. Váš pes se může snažit upoutat vaši pozornost, aby vám sdělil, že něco není v pořádku. Pokud se najednou začne příliš přibližovat k vašemu obličeji nebo se jeho chování změní, je vždy dobré poradit se s veterinářem, aby vyloučil případné zdravotní problémy.

Abyste lépe pochopili, proč se váš pes přibližuje k vašemu obličeji, sledujte řeč jeho těla, poslouchejte jeho hlasové projevy a věnujte pozornost jeho celkovému chování. Pochopení jejich chování vám může pomoci vhodně reagovat a posílit váš vztah s chlupatým společníkem.

Důležitost blízkého kontaktu

Blízký kontakt s vaším psem není jen o mazlení a náklonnosti, ale hraje také zásadní roli při porozumění jeho chování a budování silného pouta. Psi jsou společenští tvorové a blízký kontakt jim umožňuje efektivně komunikovat a vyjadřovat své emoce.

1. Komunikace: Když se pes přiblíží k vašemu obličeji, snaží se s vámi komunikovat. Možná se vám snaží něco sdělit, například své potřeby nebo přání. Budete-li při blízkém kontaktu věnovat pozornost řeči jejich těla a výrazu obličeje, můžete lépe porozumět jejich komunikačním signálům a vhodně reagovat.

2. Důvěra a navázání pouta: Blízký kontakt je pro psa způsob, jak vám projevit důvěru a vybudovat si k vám pouto. Když se přiblíží k vaší tváři, dává tím najevo, že se ve vaší přítomnosti cítí bezpečně a pohodlně. Tato důvěra a vazba jsou nezbytné pro šťastný a zdravý vztah mezi vámi a vaším chlupatým přítelem.

3. Mentální stimulace: Blízký kontakt poskytuje vašemu psovi mentální stimulaci. Umožňuje mu prozkoumávat a komunikovat s okolím, včetně vás. Psi mají citlivý čich a hmat a blízkost vaší tváře jim umožňuje získávat informace a lépe porozumět svému okolí.

4. Emoční pohoda: Blízký kontakt může pozitivně ovlivnit emoční pohodu vašeho psa. Fyzický dotek uvolňuje endorfiny, které mohou snižovat stres a úzkost jak u lidí, tak u psů. Pravidelný blízký kontakt s vaším psem mu může pomoci cítit se milován, v bezpečí a snížit případnou separační úzkost.

Závěrem lze říci, že blízký kontakt se psem není jen projevem náklonnosti, ale slouží také důležitým účelům. Usnadňuje komunikaci, buduje důvěru a vazby, poskytuje duševní stimulaci a podporuje emoční pohodu. Až se tedy váš pes příště přiblíží k vaší tváři, přijměte to jako vzácnou příležitost k posílení vašeho vztahu a lepšímu pochopení jeho potřeb.

Sociální vazba a instinkty smečky

Pochopení toho, proč se váš pes přibližuje k vašemu obličeji, zahrnuje zkoumání jeho sociální vazby a instinktů smečky. Psi jsou od přírody smečková zvířata a mají silný instinkt vytvářet sociální vazby se členy své rodiny, což zahrnuje i vás jako jejich majitele.

Sociální vazba: Psi se vyvinuli tak, aby vytvářeli úzké vazby se svými lidskými členy rodiny. Vnímají svého člověka jako součást smečky a často budou vyhledávat fyzickou blízkost jako způsob, jak toto pouto posílit. Když se váš pes přiblíží k vaší tváři, může tím projevovat náklonnost a hledat u vás ujištění.

Potřeba pozornosti: Psi jsou společenská zvířata a vyžadují hodně pozornosti a interakce. Když se váš pes přiblíží k vašemu obličeji, může tím vyhledávat pozornost a chtít s vámi navázat kontakt. Je to jejich způsob, jak říct: “Jsem tady, věnuj mi pozornost!”. Pozitivní reakce na jejich chování může pomoci posílit jejich sociální vazbu s vámi.

Instinktivní chování: Psi mají silné smečkové instinkty, které zahrnují těsný fyzický kontakt. Ve smečce se její členové často vzájemně ošetřují, aby si vytvořili pouto a ukázali sociální hierarchii. Když se váš pes přiblíží k vašemu obličeji, může tím projevovat toto instinktivní chování a snažit se upevnit svou roli ve smečce, v níž jste vy vůdcem.

Znaky náklonnosti: Přiblížení se k vašemu obličeji může být také projevem náklonnosti vašeho psa. Psi používají ke komunikaci řeč těla a přiblížení k vašemu obličeji jim umožňuje být na vaší úrovni a navázat oční kontakt, což může být projevem důvěry a lásky.

Výcvik a hranice: I když je důležité pochopit, proč se váš pes přibližuje k vašemu obličeji, je také nezbytné stanovit hranice a naučit ho respektovat osobní prostor. Používání pozitivního posilování a přesměrování jejich chování na vhodnější způsoby vyhledávání pozornosti může pomoci vytvořit vyvážený a respektující vztah.

Přečtěte si také: Může 14letý pes zabřeznout: fakta a úvahy

Závěrem lze říci, že to, že se váš pes přibližuje k vašemu obličeji, je kombinací jeho instinktů pro vytváření sociálních vazeb, potřeby pozornosti a instinktivního chování jako smečkového zvířete. Pochopením a vhodnou reakcí na jejich chování můžete posílit vaše pouto a stanovit zdravé hranice.

Komunikace a vyjadřování náklonnosti

Pochopení způsobů, jakými psi komunikují s lidmi, je zásadní pro upevnění silného pouta a naplňujícího vztahu s vaším chlupatým přítelem. Jedním z běžných projevů chování, nad kterým se mnozí majitelé psů mohou pozastavovat, je přibližování psa k jejich obličeji.

Přečtěte si také: Psi, kteří váží 30 liber: Průvodce středně velkými plemeny psů

**Proč to psi dělají?

Existuje několik důvodů, proč se psi mohou takto chovat:

  • Vyjadřování náklonnosti:* Psi často projevují náklonnost tím, že se přibližují k obličeji svého člověka. Může jít o jemné olizování, přitulení nebo položení hlavy na klín či rameno. Je to jejich způsob, jak vám projevují lásku a chtějí vám být nablízku.
 1. *Vyhledávání pozornosti: * Psi jsou společenská zvířata a touží po interakci se svými lidmi. Tím, že se přiblíží k vašemu obličeji, se možná snaží získat vaši pozornost, zejména pokud si chtějí hrát nebo jít na procházku.
 2. *Vnímání emocí: * Psi jsou neuvěřitelně přizpůsobeni lidským emocím. Když se přiblíží k vaší tváři, mohou se snažit odhalit jakékoli změny ve vaší mimice nebo pachu, což jim může umožnit pochopit vaše emoce.

Jak byste měli reagovat?

Je důležité reagovat na chování psa pozitivním a vhodným způsobem:

 • Pokud se váš pes přibližuje k vaší tváři, aby vám vyjádřil náklonnost, je důležité, abyste mu jeho lásku opětovali a dali mu najevo, že si jeho láskyplných gest vážíte.
 • Stanovte hranice: * I když je důležité projevovat psovi náklonnost, stejně důležité je stanovit hranice. Pokud se chování vašeho psa stane ohromujícím nebo invazivním, jemně přesměrujte jeho pozornost nebo ho požádejte, aby si místo toho sedl nebo lehl vedle vás.
 • *Nabídněte alternativní formy pozornosti: * Pokud váš pes vyhledává pozornost, zapojte ho do interaktivní hry nebo ho vezměte na procházku, abyste naplnili jeho sociální potřeby. To může přesměrovat jeho pozornost a poskytnout mu interakci, po které touží.

Pamatujte, že každý pes je jedinečný a jeho chování se může lišit. Pokud budete věnovat pozornost řeči těla svého psa a porozumíte jeho motivům, můžete posílit vaše pouto a zajistit šťastný a harmonický vztah.

Rozpoznávání pachů a vyšetřovací chování

Psi mají neuvěřitelný čich, který jim umožňuje odhalit a rozpoznat pachy, které si člověk ani nedokáže představit. Tento výjimečný čich řídí jejich vyšetřovací chování a hraje zásadní roli v jejich každodenním životě.

Rozpoznávání pachů: Psi mají v nose více než 220 milionů čichových receptorů, zatímco lidé jich mají jen asi 5 milionů. Tento výjimečný čich umožňuje psům odhalit specifické pachy, jako jsou drogy, výbušniny nebo dokonce některé nemoci, například rakovinu. Využitím jejich ostrého čichu lze psy vycvičit k plnění různých úkolů, včetně pátracích a záchranných operací, odhalování kontrabandu a lékařské pomoci.

Vyšetřovací chování: Když se pes přiblíží k vašemu obličeji, pravděpodobně projevuje vyšetřovací chování. Psi používají svůj nos ke zkoumání okolí a shromažďování informací o svém okolí. Očichávání obličeje člověka umožňuje psovi shromáždit o něm nepřeberné množství informací, například o jeho emocionálním stavu, zdravotním stavu, a dokonce i o jeho stravě. Je to jejich způsob, jak analyzovat a pochopit svět kolem sebe.

Výcvik a navazování vztahů: Na základě využití psího rozpoznávání pachů a vyšetřovacího chování poskytují různé organizace výcvikové programy pro psy zaměřené na detekci pachů. Tyto programy pomáhají vycvičit psy k rozpoznávání specifických pachů a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. Účast v těchto výcvikových programech nejen zlepšuje přirozené schopnosti psa, ale také posiluje pouto mezi psem a jeho majitelem nebo psovodem.

Využití pachového rozpoznávání:

 1. Detekční práce: Psi vycvičení k detekční práci mohou být využíváni donucovacími orgány nebo soukromými organizacemi k identifikaci pašovaných předmětů, výbušnin nebo dokonce pohřešovaných osob. Jejich výjimečný čich a schopnost rozpoznávat pachy mohou být rozhodující při záchraně životů a řešení trestných činů.
 2. Terapeutičtí psi: Někteří psi jsou vycvičeni k odhalování určitých zdravotních stavů na základě rozpoznávání pachů spojených s daným stavem. Psi mohou například upozornit své majitele na blížící se záchvat, nízkou hladinu cukru v krvi nebo dokonce na přítomnost některých typů rakoviny.
 3. Osobní asistence: Psi vycvičení v rozpoznávání pachů mohou také pomáhat osobám se zdravotním postižením. Mohou být vycvičeni k rozpoznávání specifických pachů spojených s nebezpečím nebo potenciální škodou a podle toho upozornit své majitele.

Pochopení a využití pachového rozpoznávání a vyšetřovacího chování psa může být nesmírně přínosné. Ať už se jedná o detekční práci, terapii nebo osobní asistenci, pozoruhodný čich psů nám otevírá svět možností a zlepšuje naše chápání psího chování.

Porozumění osobnímu prostoru a hranicím

Stává se vám často, že přemýšlíte, proč se váš pes dostává tak blízko k vašemu obličeji? Pochopení osobního prostoru a hranic je klíčové pro udržení zdravého vztahu s vaším chlupatým přítelem. Cílem naší služby “Porozumění osobnímu prostoru a hranicím” je poskytnout vám znalosti a nástroje potřebné k řešení tohoto chování.

**Proč je osobní prostor důležitý?

  • Respektování hranic:* Psi, stejně jako lidé, mají svou potřebu osobního prostoru. Respektování jejich hranic zajistí harmonické soužití.
 • Snížení stresu a úzkosti: U některých psů může narušování osobního prostoru vyvolávat stres a úzkost. Pochopením jejich potřeby osobního prostoru jim můžete pomoci cítit se klidněji. *Podpora bezpečnosti: * Psi mohou vykazovat nežádoucí chování, když je narušen jejich osobní prostor. Když se naučíte stanovit hranice, pomůžete předejít případným rizikům nebo konfliktům.

Co nabízíme?

 • *Odborné vedení: * Náš tým zkušených odborníků na chování psů vám poskytne individuální rady a techniky přizpůsobené vaší konkrétní situaci.
 • *Vzdělávací zdroje: * Získejte přístup k množství vzdělávacích materiálů, včetně článků, videí a návodů krok za krokem, jejichž cílem je pomoci vám pochopit a řešit chování vašeho psa.*Interaktivní semináře: * Účastněte se interaktivních seminářů a živých setkání s otázkami a odpověďmi, kde se můžete učit od odborníků a ostatních majitelů psů.

Jak to funguje?

 1. Přihlaste se do služby “Porozumění osobnímu prostoru a hranicím”.
 2. Vyplňte dotazník o chování vašeho psa a o všech konkrétních obavách, které máte.
 3. Od našeho týmu odborníků obdržíte individuální doporučení a výcvikový plán na míru.
 4. Využijte naši širokou nabídku vzdělávacích zdrojů a zúčastněte se seminářů, které vám pomohou prohloubit vaše znalosti a dovednosti.
 5. Užijte si silnější pouto a lepší komunikaci se svým psem, protože se oba naučíte respektovat osobní prostor a hranice.

Udělejte první krok ke zdravějšímu vztahu se svým psem!

Kontaktujte nás ještě dnes a přihlaste se do naší služby “Porozumění osobnímu prostoru a hranicím” a začněte podporovat hlubší porozumění potřebám svého psa.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč se můj pes neustále přibližuje k mému obličeji?

Důvodů, proč se váš pes přibližuje k vašemu obličeji, může být několik. Jednou z možností je, že se váš pes snaží prokázat dominanci nebo si upevnit své postavení v hierarchii. Dalším důvodem může být to, že váš pes od vás vyžaduje pozornost nebo náklonnost. Psi mají také přirozený instinkt čichat a zkoumat nové pachy a váš obličej by pro ně mohl být zajímavou a lákavou vůní. Kromě toho mají psi mentalitu smečky a blízkost vaší tváře jim umožňuje cítit se bezpečně a být součástí rodiny.

Je normální, že se psi přibližují k vašemu obličeji?

Ano, je normální, že se psi přibližují k vašemu obličeji. Psi jsou společenská zvířata a tím, že jsou blízko svých lidských společníků, jim dávají najevo náklonnost a usilují o pozornost. Je to pro ně také způsob, jak s vámi navázat a udržovat sociální pouto. Pokud se však chování vašeho psa stane nadměrným nebo nepříjemným, je důležité stanovit hranice a zajistit vhodný výcvik, který nežádoucí chování odradí.

Co mohu udělat pro to, aby se můj pes nedostal příliš blízko k mému obličeji?

Abyste zabránili tomu, že se váš pes dostane příliš blízko k vašemu obličeji, můžete začít tím, že ho naučíte základní povely poslušnosti, jako je “sedni” a “zůstaň”. Tyto povely procvičujte během interakce, abyste stanovili hranice a posílili důležitost osobního prostoru. Pokud se váš pes začne přibližovat příliš blízko, jemně přesměrujte jeho pozornost na jinou činnost nebo posilujte požadované chování pamlsky či odměnami. Klíčem k účinné úpravě chování psa je důslednost a pozitivní posilování.

Co to znamená, když mi pes nadměrně olizuje obličej?

Když vám pes nadměrně olizuje obličej, může to znamenat různé věci. Může to být projev náklonnosti a způsob, jakým vám pes dává najevo svou lásku. Olizování může být také způsob, jakým pes vyhledává pozornost nebo sděluje své potřeby. Někteří psi se mohou olizovat z úzkosti nebo aby zmírnili stres. Nadměrné olizování však může být také známkou skrytého zdravotního problému nebo problému s chováním, proto je důležité sledovat chování psa a v případě potřeby se poradit s veterinářem.

Je bezpečné nechat svého psa, aby mi olizoval obličej?

Dovolit psovi, aby vám olizoval obličej, může mít jak výhody, tak potenciální rizika. Na jedné straně to může posílit pouto mezi vámi a vaším psem a poskytnout mu pocit pohodlí a bezpečí. Olizování může mít na psy také uklidňující účinek a pomáhá snižovat úzkost. Je však důležité vzít v úvahu hygienu a možná zdravotní rizika. Psi nosí v tlamě bakterie a nadměrné olizování může vést k infekcím kůže nebo přenosu některých nemocí. Je důležité řídit se vlastním úsudkem a rozhodnout, jaká míra olizování je pro vás a vašeho psa přijatelná.

Je známkou agrese, když se můj pes příliš přiblíží k mému obličeji?

Ne nutně. I když se u některých psů může projevovat agresivní chování, když se dostanou příliš blízko k vašemu obličeji, není to vždy známkou agrese. Psi mají různé způsoby vyjadřování a přiblížení se k vašemu obličeji může znamenat různé věci v závislosti na konkrétním psu. Pro určení, zda je chování vašeho psa agresivní, nebo ne, je důležité hledat další známky agrese, jako je vrčení, vrčení nebo zvednutá srst. Pokud vás chování vašeho psa znepokojuje, je nejlepší poradit se s profesionálním trenérem psů nebo behavioristou.

Mohu svého psa vycvičit, aby se držel dál od mého obličeje?

Ano, svého psa můžete vycvičit, aby se držel dál od vašeho obličeje. Klíčem k výcviku je důslednost a pozitivní posilování. Začněte tím, že psa naučíte základní povely poslušnosti, jako je “sedni” a “zůstaň”, a pomocí těchto povelů stanovte hranice a posilujte požadované chování. Kdykoli se pes přiblíží k vašemu obličeji příliš blízko, klidně a jemně přesměrujte jeho pozornost na jinou činnost nebo ho odměňte za to, že zůstane v pohodlné vzdálenosti. S časem a trpělivostí se váš pes naučí respektovat váš osobní prostor.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit