Proč se můj pes při jídle prochází - Porozumění chování vašeho psa

post-thumb

Proč se můj pes prochází při jídle?

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč má váš pes tendenci při jídle chodit? Toto chování je u psů skutečně běžné a může mít několik důvodů. Pochopení toho, proč to váš pes dělá, vám může pomoci lépe porozumět jeho chování a zajistit jeho celkovou pohodu.

Obsah

Jedním z možných důvodů chování vašeho psa, který se při jídle prochází, je jeho přirozený instinkt. Psi jsou potomky vlků, kteří jsou známí tím, že se potulují a shánějí potravu. Toto chování je hluboce zakořeněno v jejich DNA a i domestikovaní psi ho někdy vykazují. Tím, že se psi při jídle procházejí, možná napodobují chování svých předků, kteří si zajišťují potravu a chrání ji před potenciálními hrozbami.

Další důvod tohoto chování může souviset s jejich prostředím. Psi jsou velmi citliví na své okolí a jakékoliv změny nebo narušení jejich prostředí v nich mohou vyvolat úzkost nebo nervozitu. Pokud se pes při jídle cítí nejistě nebo nepříjemně, může se procházet kolem, aby se ujistil, že neexistuje žádná hrozba nebo rušivé vlivy, které by mohly jídlo přerušit. Toto chování lze také považovat za způsob, jakým si psi hlídají potravu před ostatními zvířaty nebo členy rodiny.

Někteří psi se navíc mohou při jídle procházet kvůli možným zubním nebo zdravotním problémům. Pro psy se zubními problémy může být nepohodlné nebo bolestivé jíst, když stojí na jednom místě, takže se mohou rozhodnout pohybovat, aby zmírnili nepohodlí. Je důležité pravidelně kontrolovat zuby a dásně psa, zda se neobjevují příznaky zubních problémů, jako je krvácení nebo otok. Návštěva veterinárního lékaře může pomoci identifikovat a řešit jakékoli základní zdravotní problémy, které mohou být příčinou chování vašeho psa.

Závěrem lze říci, že chování psa, který se při jídle prochází, může být způsobeno různými faktory, včetně jeho instinktivního chování, faktorů prostředí a možných zdravotních problémů. Pokud pochopíte, proč se váš pes takto chová, můžete zajistit jeho celkovou pohodu a vytvořit pro něj příznivé prostředí během jídla.

Proč se můj pes při jídle prochází?

Není neobvyklé, že psi při jídle vykazují určité chování, a jedním z těchto běžných projevů je chození kolem. Psi mají přirozený instinkt očichávat a zkoumat své okolí a toto chování se může rozšířit i na dobu jídla.

Zde je několik možných důvodů, proč se váš pes může při jídle procházet:

 1. Hledání pohodlného místa: Psi se mohou procházet a hledat vhodné místo, kde by si mohli jídlo vychutnat. Mohou preferovat určitý prostor nebo klidný kout, kde se cítí bezpečně a jistě.
 2. Instinktivní chování: Ve volné přírodě jsou psi známí tím, že kořist konzumují na jiném místě, než kde ji původně ulovili. Toto chování jim pomáhá zabránit tomu, aby jim potravu ukradla jiná zvířata. I když se domestikovaní psi nemusí obávat krádeže potravy, tento instinkt může být stále přítomen.
 3. Mrchožravé chování: Psi mají silný čich a při jídle mohou ve svém okolí zjišťovat zajímavé pachy nebo dokonce kousky potravy. To je může přimět k tomu, aby chodili kolem a zkoumali a případně našli další zdroje potravy.
 4. Nepohodlí nebo bolest: Pokud váš pes při jídle pociťuje nepohodlí nebo bolest, může se procházet, aby nepohodlí zmírnil. To může být známkou problémů se zuby, vředů v tlamě nebo jiných základních zdravotních problémů, které musí řešit veterinární lékař.

Je důležité sledovat chování psa při jídle a hledat jakékoli známky nepohodlí nebo neobvyklého chování. Pokud si všimnete jakýchkoli znepokojivých vzorců nebo pokud se chování vašeho psa náhle změní, poraďte se s veterinárním lékařem, aby vyloučil případné zdravotní problémy.

Kromě toho zajistěte, aby měl váš pes k dispozici pohodlné a klidné místo k jídlu bez rušivých vlivů nebo potenciálních hrozeb. To mu může pomoci cítit se bezpečněji a snížit potřebu chodit při jídle kolem.

Celkově lze říci, že ačkoli pro některé psy může být chování, kdy se při jídle procházejí, normální, je nezbytné jejich chování sledovat a případné zdravotní problémy nebo nepohodlí okamžitě řešit.

Porozumění chování vašeho psa

Chování vašeho psa může hodně vypovídat o jeho potřebách, emocích a celkové pohodě. Pozorováním jejich jednání a pochopením příčin jejich chování můžete posílit vaše pouto a poskytnout jim potřebnou péči.

Řeč těla

Psi se vyjadřují různými signály řeči těla. Tyto signály mohou zahrnovat vrtění ocasem, polohu uší, držení těla a výrazy obličeje. Pokud budete těmto signálům věnovat pozornost, můžete lépe pochopit, jak se váš pes cítí.

Důvody, proč se při jídle procházet

Jedním z projevů chování některých psů při jídle je chození dokola. Toto chování může mít několik důvodů:

 1. Instinktivní chování: Ve volné přírodě psi jedli jídlo daleko od místa, kde spali, aby nepřilákali predátory. Tento instinkt může být u některých psů stále přítomen, což způsobuje, že se při jídle procházejí.
 2. Vyhledávací chování: Procházení během jídla může být důsledkem toho, že váš pes chce prozkoumat své okolí. Toto chování je častější u zvědavých psů, kteří se nechají snadno rozptýlit.
 3. Nepohodlí nebo úzkost: Někteří psi se mohou cítit nepohodlně nebo úzkostně v prostoru, kde jedí, což je nutí chodit kolem. Toto chování může být způsobeno předchozí negativní zkušeností nebo skrytým zdravotním problémem.

Co můžete udělat

Pokud vás chování vašeho psa, který se při jídle prochází, znepokojuje, můžete podniknout několik kroků:

 1. Vytvořte bezpečné a klidné prostředí: Zajistěte, aby byl prostor pro jídlo klidný a bez rušivých vlivů. To může vašemu psovi pomoci cítit se při jídle klidněji.
 2. Zajistěte psovi pohodlný prostor k jídlu: Při zařizování jídelního prostoru zvažte preference vašeho psa. Někteří psi dávají přednost soukromí, zatímco jiní se mohou cítit pohodlněji při jídle ve společenském prostředí.
 3. Poraďte se s veterinárním lékařem: Pokud chování vašeho psa přetrvává nebo je doprovázeno jinými znepokojivými příznaky, je nejlepší poradit se s veterinářem. Ten může posoudit zdravotní stav a chování vašeho psa a určit, zda existují nějaké základní problémy, které je třeba řešit.

Shrnutí

Porozumění chování vašeho psa je klíčem k tomu, abyste mu mohli poskytnout potřebnou péči. Pokud budete věnovat pozornost řeči jeho těla a důvodům jeho jednání, můžete zajistit, aby byl váš pes spokojený, v pohodlí a dobře přizpůsobený. Pokud jakékoli znepokojivé chování přetrvává, je vždy dobré vyhledat veterinárního lékaře.

Možné příčiny chování vašeho psa

Důvodů, proč se váš pes při jídle prochází, může být několik. Pochopení těchto důvodů vám může pomoci lépe porozumět chování vašeho psa:

 • Instinkt: Psi mají přirozený instinkt toulat se při jídle. Toto chování pochází od jejich předků, kteří museli při konzumaci jídla sledovat své okolí, aby se vyhnuli potenciálním hrozbám.
 • Vyhledávání pohodlí: Někteří psi se mohou cítit pohodlněji, když se během jídla procházejí, protože jim to pomáhá zmírnit úzkost nebo stres, který mohou během jídla zažívat.
 • Zkoumání: Psi jsou zvědavá stvoření a někteří se mohou při jídle procházet, aby prozkoumali své okolí. Toto chování jim umožňuje sledovat jakékoli zajímavé pachy nebo předměty.
 • Multitasking: Někteří psi mají tendenci být neustále v pohybu a chůze při jídle jim umožňuje naplnit jejich potřebu aktivity a zároveň uspokojit hlad.
 • Preference v jídle: Váš pes může být v jídle vybíravý a raději ochutnává různé části misky, než se rozhodne pro konkrétní místo k jídlu. Procházka při jídle mu dává příležitost ochutnat různé části jídla.

Je důležité si uvědomit, že i když tyto důvody mohou vysvětlovat chování vašeho psa, každý pes je jedinečný a mohou existovat individuální faktory, které přispívají k jeho specifickému chování při jídle. Pokud vás chování vašeho psa znepokojuje nebo máte nějaké otázky, je vždy dobré poradit se s veterinářem nebo profesionálním trenérem psů.

Instinktivní chování

Psi jsou potomky vlků, což byla smečková zvířata, která se spoléhala na lov a shánění potravy. Toto instinktivní chování je u domestikovaných psů stále přítomné, i když již nepotřebují lovit potravu. Chůze při jídle je chování, které lze vysledovat až k jejich předkům.

1. Mrchožroutství:

Psi mají instinktivní potřebu shánět a hledat potravu. Toto chování je hluboce zakořeněno v jejich DNA a lze ho pozorovat různými způsoby, včetně chůze při jídle. Tím, že se pohybují, mohou napodobovat akt hledání potravy v jejich přirozeném prostředí.

2. Ochrana svých zdrojů:

Přečtěte si také: Mohou se Greenies rozpustit v psím žaludku? Zjistěte to zde

Ve volné přírodě zvířata často potřebují chránit svou potravu před ostatními, kteří se ji mohou pokusit ukrást. Tím, že se psi při jídle procházejí, mohou hlídat svou potravu před potenciálními hrozbami, i když jsou v bezpečném a chráněném prostředí. Toto chování lze považovat za způsob, jak si upevnit dominanci a chránit své zdroje.

3. Založení doupěte:

Vlci a další psovité šelmy si ve volné přírodě zakládají brlohy, kde se živí a odpočívají. Tím, že se psi při jídle procházejí, se možná snaží vytvořit bezpečný prostor (i kdyby to byl jen vyhrazený prostor k jídlu u vás doma), kde mohou jíst bez vyrušování a rušení. Toto chování je podobné kroužení a hrabání před ulehnutím, což je běžné chování pozorované u psů.

4. Vrozené chování:

Přečtěte si také: Lízání koberce psem: Příčiny a léky na žaludeční nevolnost

Obcházení při jídle může být také důsledkem vrozeného chování, které se předává z generace na generaci. Psi mají silný čich a velmi dobře vnímají své okolí. Je možné, že toto chování je pro ně způsob, jak zůstat ve střehu a dávat pozor na své okolí, zatímco jedí.

I když je chůze při jídle pro psy přirozeným chováním, je důležité sledovat celkové chování psa a jeho stravovací návyky. Pokud se váš pes při jídle cítí nepohodlně nebo vykazuje neobvyklé chování, je nejlepší poradit se s veterinárním lékařem, aby vyloučil případné zdravotní problémy.

Vytvoření příjemného prostředí

Pro řešení problému, kdy se váš pes při jídle prochází, je důležité vytvořit mu během jídla pohodlné prostředí. Tím, že zajistíte, aby se váš pes během jídla cítil bezpečně a jistě, pomůžete snížit jeho potřebu během jídla chodit nebo se pohybovat.

1. Zajistěte klidný prostor: Najděte doma klidné místo, kde si váš pes bude moci vychutnat jídlo bez rušivých vlivů. Vyhněte se krmení na místech s velkým provozem nebo na místech, kde může být vystaven hlasitým zvukům nebo jiným domácím zvířatům.

2. Používejte protiskluzovou podložku na krmení: Někteří psi se mohou cítit nesví, pokud jim miska při pokusu o krmení klouže. Použití protiskluzové podložky na krmení nebo umístění pogumované podložky pod jejich misky může zajistit stabilitu a pomoci vašemu psovi cítit se během jídla pohodlněji.

3. Zajistěte správnou výšku misek: Výška misek na jídlo a vodu může ovlivnit pohodlí psa při jídle. Pokud se váš pes shýbá nebo namáhá, aby dosáhl na misky, může to vést k nepohodlí a podporovat pohyb. Zvažte použití vyvýšených misek, které jsou v odpovídající výšce pro velikost a plemeno vašeho psa.

4. Vyvarujte se rušivých vlivů: Během jídla se k psovi nepřibližujte s jinými domácími zvířaty, dětmi nebo rušivými vlivy. Pomůžete tak vytvořit klidné a tiché prostředí, ve kterém se váš pes bude moci soustředit na jídlo.

5. Důslednost: Vytvořte si stálý režim krmení s plánovaným časem jídla, na který se váš pes může spolehnout. Budete-li psa krmit každý den ve stejnou dobu, zvykne si na dobu jídla a bude méně pravděpodobné, že se bude cítit úzkostně nebo nepříjemně.

6. Pozorujte jejich chování: Věnujte pozornost chování svého psa během jídla. Pokud se u něj i nadále projevuje pobíhání nebo neklid, může to být známkou základního problému, který vyžaduje další zkoumání. Poraďte se se svým veterinárním lékařem, abyste vyloučili případné zdravotní potíže, které by mohly způsobovat nepohodlí nebo úzkost během jídla.

7. Dbejte na velikost porce: Ujistěte se, že krmíte svého psa přiměřenou velikostí porce vzhledem k jeho věku, velikosti a úrovni aktivity. Překrmování může vést k nepohodlí a zažívacím problémům, což může způsobit, že váš pes bude při jídle neklidný nebo nesvůj.

8. Zvažte puzzle hračky: Pokud má váš pes tendenci se snadno nudit, zvažte možnost poskytnout mu puzzle hračky nebo interaktivní krmítka. Ty mohou pomoci stimulovat jejich mysl a poskytnout duševní obohacení během jídla, čímž se sníží pravděpodobnost přecházení nebo neklidu.

Vytvořením příjemného prostředí a řešením případných základních problémů můžete svému psovi pomoci, aby se během jídla cítil uvolněněji a spokojeněji. Nezapomeňte, že každý pes je jedinečný, takže nalezení strategií, které budou pro vašeho psího společníka nejlépe fungovat, může vyžadovat určité pokusy a omyly.

Problémy s chováním

Chodit při jídle může být u psů problém s chováním. Zde jsou uvedeny některé běžné problémy s chováním, které mohou toto chování způsobovat:

 1. Úzkost: Někteří psi se mohou při jídle cítit úzkostně nebo nepříjemně, což je nutí chodit kolem. To může být vyvoláno různými faktory, jako je změna prostředí, přítomnost jiných domácích zvířat, hlasité zvuky nebo předchozí negativní zkušenosti.
 2. Střežení zdrojů: Psi se sklonem ke střežení zdrojů mohou cítit potřebu chránit potravu před potenciálními hrozbami. Procházky během jídla pro ně mohou být způsobem, jak sledovat své okolí a ujistit se, že je jejich potrava v bezpečí.
 3. Chování vyžadující pozornost: Někteří psi se mohou při jídle procházet, aby na sebe upoutali pozornost svých majitelů. Možná se naučili, že toto chování vede k tomu, že dostanou pozornost nebo pamlsky.
 4. Neustálený stravovací režim: Psi, kteří mají neuspořádaný stravovací režim, například nepravidelné časy jídla nebo nestálá místa krmení, si mohou vypěstovat zvyk chodit při jídle kolem.

Pokud se u vašeho psa toto chování projevuje, je nutné před řešením problému pochopit jeho příčinu. Konzultace s veterinárním lékařem nebo profesionálním trenérem psů vám pomůže identifikovat základní příčinu a vypracovat vhodný tréninkový plán pro úpravu chování vašeho psa.

Je důležité si uvědomit, že jako řešení tohoto chování se nedoporučuje trestání. Trestání psa může zvýšit úzkost nebo vystupňovat tendence k hlídání zdrojů, což problém ještě zhorší. Místo toho mohou techniky pozitivního posilování, jako je odměňování psa za klidné jídlo na jednom místě, pomoci časem upravit jeho chování.

Tipy, které pomáhají řešit problémy s chováním:

| Tip | Popis | | 1 | Postupně znecitlivujte svého psa na spouštěče, které způsobují úzkost nebo nepohodlí. Pokud je váš pes například úzkostný ze zvuků během jídla, začněte tím, že tyto zvuky budete při krmení psa pouštět potichu. Postupně hlasitost zvyšujte, jakmile se váš pes zklidní. | | 2 | Vytvořte konzistentní rutinu krmení, včetně stanovených časů krmení a určeného prostoru pro krmení. To může psovi pomoci cítit se bezpečněji a snížit úzkost. | | 3 | Zvažte krmení psa v klidném a tichém prostředí mimo dosah rušivých vlivů nebo jiných domácích zvířat. To může pomoci vytvořit klidnější prostředí pro jídlo. | | 4 | Používejte techniky pozitivního posilování, například chválení nebo odměňování psa pamlsky, když klidně jí na jednom místě. To může pomoci posílit žádoucí chování a udělat z jídla pozitivní zážitek. |

Pamatujte, že řešení problémů s chováním vyžaduje čas a trpělivost. Důsledný výcvik, pozitivní posilování a pochopení individuálních potřeb vašeho psa jsou klíčem k úpravě jeho chování a vytvoření pozitivního zážitku při jídle.

Jak řešit chování vašeho psa

Když se váš pes při jídle prochází, je důležité toto chování řešit, abyste zajistili jeho bezpečnost a pohodu. Zde je několik kroků, které můžete podniknout, abyste chování svého psa řešili:

 • Pozorujte svého psa: Všímejte si všech vzorců nebo spouštěčů, které mohou způsobit, že se váš pes při jídle prochází. Mohou to být například hlasité zvuky, jiná zvířata nebo situace vyvolávající úzkost.
 • Vytvořte klidné prostředí: Najděte pro svého psa klidné a pohodlné místo, kde bude jíst své jídlo. To může pomoci snížit rozptýlení a úzkost a umožnit mu soustředit se na jídlo.
 • Držte se rutiny: Vytvořte pro svého psa konzistentní plán krmení. Psi dobře snášejí rutinu a vědomí, kdy mohou očekávat jídlo, může pomoci snížit úzkost a neklid.
 • Vyhrazení místa k jídlu: Vytvořte psovi vyhrazené místo, kde může jíst. Může to být určitý kout v kuchyni nebo zcela samostatná místnost. Dbejte na to, aby to byl klidný a tichý prostor.
 • Používejte interaktivní krmítka: Zvažte použití puzzle hraček nebo pomalých krmítek, abyste psovi zpestřili dobu jídla. Tyto typy krmítek mohou pomoci zpomalit jeho tempo jídla a poskytnout mu mentální stimulaci.
 • Poraďte se s veterinářem: Pokud chování vašeho psa přetrvává nebo se zhoršuje, může být prospěšné vyhledat radu veterináře. Ten může posoudit celkový zdravotní stav vašeho psa a poskytnout další pokyny k řešení jeho specifického chování.

Nezapomeňte, že každý pes je jedinečný a nalezení nejlepšího přístupu k řešení chování vašeho psa může vyžadovat pokusy a omyly. Buďte trpěliví, důslední a vždy upřednostňujte jeho pohodu.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč se můj pes při jídle prochází?

Důvodů, proč váš pes při jídle chodí, může být několik. Jedním z možných důvodů je, že se snaží chránit své jídlo před ostatními zvířaty nebo lidmi. Dalším důvodem může být to, že mu prostě nevyhovuje jíst na jednom místě a raději se při jídle pohybuje. Někteří psi mají také přirozený instinkt mrchožrouta a hledání potravy, což může způsobit, že se při jídle procházejí.

Je normální, že se můj pes při jídle prochází?

Ano, je normální, že se někteří psi při jídle procházejí. Každý pes je jedinečný a jeho stravovací návyky se mohou lišit. Někteří psi se mohou při jídle cítit bezpečněji nebo se mohou cítit pohodlněji, když se pohybují. Pokud si však všimnete jakýchkoli náhlých změn v chování vašeho psa při jídle nebo pokud vykazuje známky nepohodlí, je vždy dobré poradit se s veterinárním lékařem.

Jak mohu svému psovi zabránit, aby se při jídle procházel?

Pokud byste chtěli svého psa odradit od chození při jídle, můžete vyzkoušet několik věcí. Zaprvé ho můžete zkusit krmit na vyhrazeném místě, kde se cítí bezpečně a pohodlně. Můžete také zkusit použít misku na jídlo s gumovými úchyty, které ji udrží na místě, nebo misku na pomalé krmení, abyste je přiměli jíst pomaleji a zůstat na jednom místě. Poskytování pravidelného pohybu a mentální stimulace navíc může pomoci snížit potřebu psa chodit při jídle kolem.

Mám se obávat, že se můj pes při jídle prochází?

Pokud se váš pes při jídle prochází a jinak vypadá zdravě a spokojeně, není obecně důvod k obavám. Pokud si však všimnete jakéhokoli jiného neobvyklého chování, změn chuti k jídlu, úbytku hmotnosti, zvracení nebo průjmu, je důležité poradit se s veterinárním lékařem, aby se vyloučily jakékoli základní zdravotní problémy. Pokud se navíc chůze vašeho psa při jídle stane nadměrnou nebo obsedantní, možná by stálo za to vyhledat odbornou pomoc u odborníka na psí chování nebo trenéra.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit