Proč psi obskakují těhotné ženy: Příčiny a jak se s tím vypořádat

post-thumb

Do Dogs Hump Těhotná žena

Není neobvyklé, že se těhotné ženy setkávají s neobvyklým chováním svých domácích mazlíčků, a jedno konkrétní chování, které může vyvolat obavy, je, když pes začne hopsat. I když je toto chování často považováno za nevhodné a trapné, je důležité si uvědomit, že hopsání psů na těhotné ženy může mít různé příčiny a může vyžadovat různé přístupy k jeho řešení.

Obsah

Jednou z možných příčin tohoto chování je, že psi mohou vycítit změny, ke kterým dochází v těle jejich majitelky během těhotenství. Psi mají zvýšený čich a mohou být schopni rozpoznat hormonální změny, které mohou potenciálně vést ke zvýšenému hopsání. Tímto způsobem se mohou snažit ukázat svou dominanci nebo navázat vztah s těhotnou ženou.

Dalším možným důvodem hopsání psů na březí ženy je nesprávná interpretace lidského chování. Psi mohou považovat březí ženy za zranitelnější nebo za ty, které potřebují ochranu, a hopsání může být způsob, jak se jim snaží poskytnout útěchu a podporu. Je důležité si uvědomit, že toto chování nemá být sexuální povahy, ale spíše formou komunikace ze strany psa.

Zvládnutí tohoto chování může být náročné, ale je důležité ho řešit klidným a pozitivním způsobem. Trestání nebo křik na psa může problém pouze zhoršit. Přesměrování pozornosti psa nebo poskytnutí alternativních aktivit může naopak pomoci odradit psa od hopsání. Konzultace s profesionálním trenérem psů nebo behavioristou může navíc poskytnout další pokyny, jak toto chování účinně řešit a zajistit bezpečnost a pohodlí těhotné ženy i psa.

Závěrem lze říci, že hopsání psů na březí ženy může mít různé příčiny a nemělo by být okamžitě vnímáno jako negativní nebo nevhodné chování. Pochopení příčin tohoto chování a zavedení vhodných strategií pro jeho zvládání může pomoci vytvořit bezpečnější a pohodlnější prostředí pro všechny zúčastněné.

Pochopení tohoto jevu: Důvody, proč psi obskakují těhotné ženy

Když pes hrbí těhotnou ženu, může to být docela znepokojivé a nepříjemné. Je však důležité si uvědomit, že toto chování se netýká výhradně těhotných žen a může k němu docházet v různých situacích. Zde je několik důvodů, proč se psi mohou takto chovat:

 1. Sexuální chování: Jedním z hlavních důvodů, proč se psi hrbí, je jejich přirozené sexuální chování. Toto chování nemusí být nutně vedeno sexuálními úmysly vůči březí ženě. Psi mohou toto chování provozovat jako způsob uvolnění energie nebo jako reakci na hormonální změny.
 2. Stres nebo úzkost: Psi se mohou hrbit, když pociťují stres nebo úzkost. Březost může vyvolat změny v pachu a řeči těla ženy, což může u psů vyvolat stres. V takových situacích se mohou uchýlit k hopsání jako mechanismu zvládání.
 3. Vyhledávání pozornosti: Psi touží po pozornosti a hopsání může být způsob, jak na sebe upozornit. Těhotné ženy mohou toto chování nevědomky posilovat poskytováním pozornosti nebo neúmyslným odměňováním psa náklonností či pamlsky.
 4. Utvrzování dominance: Hopsání může být pro psy také způsobem, jak si upevnit svou dominanci. Toto chování je častější u intaktních samců, protože ti mají tendenci projevovat dominantnější chování. Toto chování však mohou vykazovat i kastrovaní psi jakéhokoli pohlaví.
 5. Nuda nebo přebytek energie: Psi, kteří nejsou dostatečně stimulováni nebo cvičeni, se mohou uchýlit k hopsání jako způsobu uvolnění nahromaděné energie nebo nudy. U těhotných žen, které jsou méně aktivní nebo nemohou svým psům zajistit pravidelný pohyb, může dojít k nárůstu tohoto chování.

Je nezbytné si uvědomit, že hopsání nemusí nutně znamenat negativní chování nebo agresivní úmysl. Je však důležité toto chování řešit a zvládat, aby bylo zajištěno bezpečí a pohodlí psa i těhotné ženy.

Pro zvládnutí situace se doporučuje následující:

 • Když pes začne hopsat, přesměrujte jeho pozornost na vhodnou hračku nebo činnost.
 • Zajistit psovi dostatek fyzického a psychického pohybu, aby se jeho energie správně rozproudila.
 • Používat techniky pozitivního posilování, abyste odměnili vhodné chování a odradili psa od hopsání.
 • Poraďte se s profesionálním trenérem psů nebo behavioristou, abyste vyřešili všechny základní problémy, které stojí za hopsáním.
 • Zajistěte bezpečnost březí ženy vytvořením hranic a poskytnutím bezpečného prostoru.

Pamatujte, že každý pes je jedinečný a důvody jeho hopsavého chování se mohou lišit. Trpělivost, důslednost a správný výcvik pomohou toto chování účinně řešit a zvládat.

Fyzické a psychické faktory, které stojí za chováním psů

Chování psů může být často ovlivněno jak fyzickými, tak psychologickými faktory. Pochopení těchto faktorů může majitelům psů pomoci lépe porozumět svým mazlíčkům a řešit případné problémy s chováním.

Fyzické faktory

Mezi fyzické faktory, které mohou ovlivnit chování psa, patří hormonální změny, reprodukční pudy a zdravotní problémy.

Přečtěte si také: Pes sedí na gauči: Proč psi rádi sedí na gauči?
 • Hormonální změny: U psů, zejména nekastrovaných samců, může docházet ke změnám chování v důsledku kolísání hormonů. To může vést ke zvýšenému sexuálnímu chování, včetně hopsání.
 • Reprodukční instinkty: Hopsavé chování psů může být také vyvoláno jejich přirozenými reprodukčními instinkty. Toto chování je často považováno za způsob, jakým psi potvrzují svou dominanci nebo dávají najevo svou sexuální dostupnost.
 • Zdravotní problémy: Někteří psi se mohou chovat hopsavě kvůli zdravotním problémům, jako jsou infekce močových cest nebo kožní alergie. Pokud toto chování přetrvává nebo je doprovázeno jinými příznaky, je důležité poradit se s veterinářem.

Psychologické faktory

Chování psa mohou ovlivnit také psychologické faktory, včetně stresu, úzkosti a nudy.

 • Stres a úzkost: Psi se mohou hopsáním zbavovat stresu nebo úzkosti. To může být vyvoláno změnami v jejich prostředí, odloučením od majitele nebo jinými stresovými situacemi.
 • Nuda: Psi, kteří nemají dostatek psychické a fyzické stimulace, se mohou uchýlit k hopsání jako způsobu uvolnění přebytečné energie nebo zmírnění nudy.
 • Chování vyžadující pozornost: Někteří psi se mohou hrbit, aby si vynutili pozornost svých majitelů nebo jiných zvířat. Je důležité je pozitivně posilovat a přesměrovat jejich chování k vhodnějším činnostem.

Zvládání chování psů

Při řešení hopsavého chování psů je důležité řešit jak fyzické, tak psychické faktory ovlivňující jejich chování.

 • Poraďte se s veterinárním lékařem: Pokud máte podezření, že je hopsavé chování vašeho psa způsobeno fyzickým nepohodlím nebo zdravotními problémy, poraďte se s veterinárním lékařem, který stanoví správnou diagnózu a plán léčby.
 • Trénink a modifikace chování: Využívejte techniky pozitivního posilování, jako jsou odměny a přesměrování, k tréninku psa, aby se choval vhodněji.
 • Poskytování psychické a fyzické stimulace: Zajistěte svému psovi dostatek pohybu, psychické stimulace a sociální interakce, abyste zabránili nudě a zmírnili stres nebo úzkost.
 • Vykastrování: Zvažte kastraci svého psa, abyste snížili hormonální výkyvy a odradili ho od sexuálního chování.

Pamatujte, že každý pes je jedinečný a to, co funguje u jednoho psa, nemusí fungovat u jiného. Je nezbytné být trpělivý a důsledný v přístupu k řešení chování vašeho psa a v případě potřeby se poradit s odborníky.

Zvládání chování psů: Poradenství: Tipy pro zvládání hopsání během březosti

Jednání se psem, který během těhotenství houká, může být nepříjemné a někdy i znepokojující. Se správným přístupem však můžete chování svého psa účinně zvládnout a zajistit bezpečné a pohodlné prostředí pro sebe i svého psa. Zde je několik užitečných rad:

 1. Zachovejte klid a asertivitu: Při řešení hopsavého chování vašeho psa je důležité zachovat klid a asertivitu. Psi dokáží vycítit vaše emoce, takže zachování klidného a sebevědomého chování pomůže nastavit pozitivní tón výcviku a komunikace.
 2. Přesměrování chování: Když si všimnete, že se váš pes začíná hrbit, přesměrujte jeho pozornost na vhodnější chování. K přesměrování jeho pozornosti můžete použít povely jako “sedni” nebo “lehni”. Za splnění příkazu ho odměňte pamlskem a pochvalou.
 3. Vytvoření hranic: Naučte svého psa vhodným hranicím a osobnímu prostoru. Používejte techniky pozitivního posilování a odměňujte je za respektování vašeho osobního prostoru během těhotenství. Klíčem ke stanovení těchto hranic je důslednost.
 4. Poskytněte psovi psychickou a fyzickou stimulaci: Dbejte na to, aby měl váš pes dostatek psychické a fyzické stimulace. Zapojte ho do interaktivní hry, poskytněte mu logické hračky nebo ho berte na pravidelné procházky, které pomohou snížit přebytečnou energii, jež může přispívat k hopsavému chování.
 5. Zvažte profesionální výcvik: Pokud hopsavé chování vašeho psa přetrvává nebo se stává bezpečnostním problémem, vyhledejte pomoc profesionálního trenéra nebo behavioristy. Ti vám mohou poskytnout další pokyny a techniky k účinnému řešení problému.
 6. Dohled nad interakcemi: Je důležité pečlivě dohlížet na interakce mezi vaším psem a jinými osobami, zejména během březosti. Pozorně sledujte chování svého psa a v případě potřeby zasáhněte. Oddělte svého psa od situací, ve kterých může dojít k hopsavému chování, například při návštěvě hostů.
 7. Řešte případné příčiny: Hopsavé chování může být někdy důsledkem úzkosti, vzrušení nebo dokonce zdravotních problémů. Pokud máte podezření na nějaké příčiny, poraďte se se svým veterinárním lékařem, abyste vyloučili jakékoli zdravotní potíže a vyřešili případné spouštěče úzkosti nebo stresu.

Nezapomeňte, že zvládnutí chování vašeho psa během březosti vyžaduje trpělivost, důslednost a pozitivní posilování. Zavedením těchto tipů můžete pomoci vytvořit harmonické a bezpečné prostředí pro vás i vašeho chlupatého přítele.

Vyhledání odborné pomoci: Kdy se poradit s trenérem psů nebo behavioristou?

Pokud se hopsavé chování vašeho psa stane trvalým problémem, může být nutné vyhledat pomoc profesionálního trenéra psů nebo behavioristy. Tito odborníci mají znalosti a zkušenosti, aby situaci posoudili a poskytli návod, jak problém účinně řešit.

Přečtěte si také: Mohu použít Genteal Tears na svého psa? Rady veterináře a bezpečnostní opatření

Zde je několik příznaků, které naznačují, že je možná čas poradit se s odborníkem:

 1. Časté a intenzivní hopsání: Pokud k hopsání vašeho psa dochází často a je stále intenzivnější, může to být známkou základního problému s chováním, který vyžaduje odborný zásah.
 2. Agresivní chování: Pokud se váš pes při hopsání projevuje agresivně nebo se stává majetnickým, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc. Agresivita může být nebezpečná a měl by ji řešit zkušený odborník.
 3. Neschopnost usměrnit chování: Pokud jste vyzkoušeli různé techniky, jak usměrnit hopsavé chování vašeho psa, ale bez úspěchu, možná je čas poradit se s odborníkem. Ten vám může poskytnout další nástroje a strategie k řešení problému.
 4. Problémy související s těhotenstvím: Pokud váš pes během těhotenství houká na těhotnou ženu nebo vykazuje jiné znepokojivé chování, je nezbytné poradit se s odborníkem. Ten může pomoci zajistit bezpečnost a pohodu těhotné ženy i psa.

Při hledání odborné pomoci je důležité vybrat si renomovaného trenéra psů nebo behavioristu, který používá metody pozitivního posilování. Tyto metody se zaměřují spíše na odměňování žádoucího chování než na trestání chování nežádoucího.

Profesionál obvykle začne tím, že provede posouzení, aby získal informace o hopsavém chování vašeho psa. Poté vytvoří individuální plán přizpůsobený konkrétním potřebám vašeho psa. Tento plán může zahrnovat techniky modifikace chování, výcviková cvičení a strategie řízení.

Pamatujte, že vyhledání odborné pomoci není známkou selhání, ale spíše proaktivním krokem k řešení a vyřešení problému. Pod vedením zkušeného odborníka můžete pracovat na úpravě hopsavého chování svého psa a podpořit klidné a harmonické prostředí pro vás i vašeho psa.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Proč psi obskakují březí ženy?

Psi mohou hopsat na březí ženy z různých důvodů, včetně vzrušení, stresu, dominance nebo projevu sexuálního chování. Je důležité pochopit příčinu a odpovídajícím způsobem ji řešit.

Je pro těhotné ženy bezpečné nechat se psy obskakovat?

Dovolit psům, aby obskakovali těhotné ženy, se obecně nedoporučuje, protože to může vést k nepříjemným pocitům a potenciálně poškodit dítě. Nejlepší je od tohoto chování odradit a přesměrovat pozornost psa na vhodné činnosti.

Jak mohou těhotné ženy jednat se psy, kteří je obskakují?

Těhotné ženy by měly při zacházení se psy, kteří je hrbí, zaujmout aktivní přístup. Mohou začít tím, že stanoví hranice, použijí techniky výcviku s pozitivním posilováním a zajistí psovi vhodné odreagování jeho energie a vzrušení. Přínosné může být také vyhledání odborné pomoci trenéra psů nebo behavioristy.

Mohou hormonální změny během těhotenství ovlivnit chování psa?

Ano, hormonální změny během těhotenství mohou potenciálně ovlivnit chování psa. Psi mají zvýšený čich a mohou detekovat změny v hormonech těhotné ženy, což může vést ke změnám v jejich vlastním chování, včetně zvýšeného hopsání. Je však důležité toto chování řešit a nepřisuzovat ho pouze hormonálním změnám.

Existují nějaké zdravotní potíže, které mohou způsobit hopsání březích žen?

Neexistují sice žádné specifické zdravotní potíže, které by přímo způsobovaly hopsání psů na březích ženách, ale určité zdravotní potíže, jako je hypersexualita nebo hormonální nerovnováha, mohou k tomuto chování přispívat. Pokud je hopsavé chování psa nadměrné nebo se vymyká jeho povaze, doporučujeme poradit se s veterinárním lékařem, aby vyloučil případné zdravotní problémy.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit