Mohou psi jíst dřevěné štěpky? Vysvětlení možných rizik a zdravotních účinků

post-thumb

Mohou psi jíst dřevěné štěpky

Dřevěné štěpky se běžně používají jako mulč na zahradách a při terénních úpravách, ale majitelé domácích mazlíčků se mohou ptát, zda je pro jejich psy bezpečné tento materiál pozřít. Tento článek se zabývá možnými riziky a zdravotními účinky spojenými s pojídáním dřevní štěpky psy.

Obsah

I když některé psy může okusování dřevní štěpky lákat, je důležité si uvědomit, že toto chování může představovat určitá zdravotní rizika. Jednou z obav je možnost, že dřevní štěpka způsobí ucpání nebo obstrukci zažívacího traktu. Pokud pes pozře velké množství dřevěných štěpků, může dojít k jejich uvíznutí ve střevech, což může vést k vážným zdravotním komplikacím.

Kromě ucpání mohou dřevěné třísky způsobit také uvíznutí třísek nebo jejich úlomků v tlamě, krku nebo trávicím systému psa. Tyto třísky mohou způsobit bolest, zánět a v některých případech i infekci. Pokud se psi pohybují v blízkosti dřevěných třísek, je důležité je pečlivě sledovat, abyste jim zabránili v jejich žvýkání nebo pojídání.

Kromě toho mohou být některé druhy dřeva používané na mulčování pro psy toxické. Cypřiš, cedr a sekvoje jsou běžné druhy dřeva používané pro terénní úpravy, ale mohou obsahovat škodlivé chemické látky nebo oleje, které mohou při požití psy způsobit zažívací potíže, zvracení, průjem nebo dokonce poškození orgánů.

Závěrem lze říci, že ačkoli může být pro psy lákavé mlsat dřevěné štěpky, je důležité, aby majitelé zvířat tomuto chování zabránili a předešli tak možným zdravotním rizikům. Dřevěné štěpky mohou způsobit ucpání zažívacího traktu, třísky, a pokud jsou vyrobeny z určitých druhů dřeva, mohou být dokonce toxické. Pokud máte podezření, že váš pes pozřel dřevěné štěpky nebo vykazuje jakékoli příznaky nepohodlí či nemoci, vždy se raději poraďte s veterinárním lékařem.

Pokud jsou si majitelé zvířat vědomi těchto možných rizik, mohou podniknout nezbytné kroky, aby zajistili bezpečnost svých psů a jejich celkovou pohodu.

Mohou psi jíst dřevěné štěpky?

Psi jsou sice známí svou zvědavostí a tendencí žvýkat různé předměty, ale konzumace dřevěných štěpků může představovat potenciální riziko pro jejich zdraví. Obecně se nedoporučuje, aby psi dřevěné štěpky jedli, protože mohou způsobit různé zažívací problémy a představují nebezpečí udušení.

Potenciální rizika:

  • Trávicí potíže:* Dřevní štěpky mohou být pro psy obtížně stravitelné, což může vést k zažívacím potížím, jako je průjem, zácpa nebo ucpání.
  • Nebezpečí udušení:* Dřevěné třísky se mohou odštěpit nebo rozlomit na ostré kousky, které mohou pro psy, zejména pro malá plemena nebo plemena hraček, představovat nebezpečí udušení.
 • *Toxičnost: * Některé druhy dřevěných štěpků mohou obsahovat toxické látky, jako jsou chemikálie z laků, insekticidů nebo plísní. Požití těchto toxinů může být pro zdraví psa škodlivé.

Prevence:

Abyste zabránili tomu, že váš pes bude jíst dřevěné štěpky, je důležité zajistit mu bezpečné a obohacující prostředí:

 • Zajistěte, aby měl váš pes přístup k vhodným žvýkacím hračkám, jako jsou gumové hračky nebo kosti, které uspokojí jeho přirozenou touhu žvýkat.
 • Dohlížejte na svého psa, když je venku, abyste mu zabránili v přístupu na místa s dřevěnými třískami nebo jinými potenciálně škodlivými materiály.
 • Pravidelně kontrolujte dvorek nebo obytný prostor, zda se na něm nenachází dřevěné třísky nebo odpadky, které mohou být v dosahu vašeho psa.

Závěr:

Přestože malé okusování dřevěné štěpky nemusí psovi bezprostředně ublížit, je důležité od tohoto chování psa odradit a zajistit jeho bezpečnost tím, že mu poskytnete vhodné alternativy a budete monitorovat jeho prostředí. Pokud máte podezření, že váš pes pozřel dřevěné štěpky nebo se u něj projevují příznaky zažívacích potíží, je nejlepší poradit se s veterinárním lékařem, který vám poskytne vhodné rady a pokyny.

Pochopení možných rizik

Přestože se dřevěné štěpky mohou zdát neškodné, existuje několik rizik spojených s jejich konzumací psy. Je důležité, aby si majitelé psů tato potenciální nebezpečí uvědomovali a zajistili tak pohodu a bezpečnost svých chlupatých přátel.

1. Nebezpečí udušení: Dřevní štěpky mohou pro psy představovat nebezpečí udušení, zejména pokud jsou velké nebo pokud se je pes snaží spolknout celé. Udušení může vést ke značným potížím, a pokud není včas ošetřeno, může být dokonce životu nebezpečné.

2. Obstrukce zažívacího traktu: Pokud pes zkonzumuje velké množství dřevěných třísek, mohou způsobit ucpání zažívacího traktu. To může mít za následek silné bolesti břicha, zvracení, průjem a v některých případech může být nutný chirurgický zákrok k odstranění překážky.

3. Třísky a poranění: Dřevěné třísky se mohou při žvýkání psy odštěpit, což může vést k poranění tlamy, krku nebo trávicího traktu. Třísky mohou způsobit podráždění, řezné rány nebo perforace, které mohou být bolestivé a vyžadovat lékařský zásah.

4. Toxicita: Některé druhy dřevěných štěpků mohou obsahovat toxické látky nebo být ošetřeny chemickými látkami, jako jsou pesticidy nebo konzervační látky. Pokud pes tyto toxické látky pozře, může to vést k zažívacím potížím, otravě a dalším zdravotním problémům.

5. Zubní problémy: Žvýkání dřevěných třísek může u psů přispět k zubním problémům. Dřevěné štěpky mohou být tvrdé a jejich žvýkání může potenciálně poškodit zuby, což může vést ke zlomeninám nebo jiným zubním problémům.

Abyste tato rizika minimalizovali, je důležité psům v pojídání dřevěných štěpků zcela zabránit. Poskytování vhodných žvýkacích hraček, pravidelná péče o zuby a dohled při pobytu venku mohou pomoci zajistit bezpečnost psů a zabránit jim v požívání potenciálně škodlivých materiálů.

Zdravotní účinky konzumace dřevěných štěpků u psů

Přestože psi mohou mít tendenci žvýkat různé předměty, včetně dřevěných štěpků, je důležité, aby majitelé zvířat pochopili potenciální zdravotní účinky, které mohou z tohoto chování vyplývat. Konzumace dřevěných štěpků může představovat několik rizik pro celkovou pohodu psa a měla by být důvodem k obavám.

Přečtěte si také: Objevte překvapivou techniku výcviku psů Ear Nerve Trick

1. Obstrukce zažívacího traktu:

Dřevěné štěpky se mohou při žvýkání tříštit a rozpadat, což u psů představuje značné riziko způsobení gastrointestinální obstrukce. Tyto třísky mohou zablokovat trávicí trakt, což vede k příznakům, jako je zvracení, průjem, bolesti břicha a nechutenství. V závažných případech může být k odstranění ucpávky nutný chirurgický zákrok.

2. Problémy se zuby:

Kousání a žvýkání dřevěných třísek může u psů vést k zubním problémům. Ostré hrany třísek mohou způsobit zlomeniny zubů, poranění dásní a dokonce i opotřebení skloviny. To může mít za následek bolest, nepohodlí a potíže při přijímání potravy a udržování správné ústní hygieny.

Přečtěte si také: Je nezákonné nechat psa přes noc samotného? Zjistěte, jaké jsou zákony a důsledky

3. Nebezpečí vdechnutí:

Když psi žvýkají dřevěné třísky, existuje riziko, že vdechnou dřevěný prach a úlomky. Vdechování těchto částic může dráždit dýchací systém a potenciálně vést k dýchacím potížím, jako je kašel, sípání a potíže s dýcháním. Některé druhy dřeva mohou obsahovat chemické látky nebo toxiny, které mohou dále zhoršit zdravotní stav dýchacích cest psů.

4. Podráždění střev:

Drsná struktura dřevěných třísek může způsobit podráždění jemné sliznice střev psa. To může vést k zánětu, bolesti a nepohodlí. Kromě toho mohou dřevěné štěpky přenášet bakterie nebo parazity, kteří mohou dále přispívat k zažívacím potížím a infekcím.

5. Nebezpečí udušení:

Pokud jsou dřevěné štěpky dostatečně velké nebo pokud je pes spolkne bez žvýkání, hrozí nebezpečí udušení. Může se jednat o život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitý veterinární zásah k odstranění překážky.

Je nezbytné, aby majitelé psů zabránili svým mazlíčkům v přístupu k dřevěným třískám a jiným potenciálně škodlivým předmětům. Poskytování vhodných žvýkacích hraček a pravidelná kontrola prostředí mohou pomoci minimalizovat riziko konzumace dřevěných třísek. Pokud pes po požití dřevní štěpky vykazuje jakékoli příznaky, je nezbytné neprodleně vyhledat veterinární péči.

Příznaky a symptomy, na které je třeba dávat pozor

Pokud váš pes pozřel dřevěné štěpky, je důležité sledovat, zda se u něj neobjevují příznaky a symptomy možných zdravotních problémů. Mezi běžné příznaky a symptomy, na které je třeba dávat pozor, patří:

 • Zvracení: Pokud váš pes zvrací, zejména po konzumaci dřevní štěpky, může to být známka podráždění nebo ucpání zažívacího traktu.
 • Průjem: V důsledku požití dřevěných štěpků se může objevit průjem, který může být doprovázen krví ve stolici.
 • Břišní potíže: Váš pes může vykazovat známky bolesti břicha, jako je neklid, kňučení nebo shrbený postoj.
 • Ztráta chuti k jídlu: Pokud váš pes po konzumaci dřevěných štěpků odmítá jíst nebo se zdá, že má menší zájem o jídlo, může to znamenat skrytý problém.
 • Letargie: Celkový nedostatek energie a zvýšená ospalost mohou být známkou toho, že něco není v pořádku.
 • Ztížené vyprazdňování: Dřevní štěpky mohou způsobit překážky v trávicí soustavě, což vede k potížím s vyprazdňováním stolice nebo k zácpě.
 • Kašel nebo dávení: Pokud váš pes kašle nebo se dáví, může to znamenat, že mu dřevěné třísky podráždily hrdlo nebo dýchací cesty.
 • Neobvyklé chování: Jakékoli náhlé změny chování, jako je agresivita, dezorientace nebo nadměrné slinění, je třeba brát vážně.

Pokud si u svého psa po konzumaci dřevěných štěpků všimnete některého z těchto příznaků nebo symptomů, je důležité neprodleně vyhledat veterinární péči. Váš veterinární lékař bude schopen posoudit stav vašeho psa a poskytnout mu vhodnou léčbu na základě jeho příznaků a možných rizik.

Pamatujte, že prevence je vždy lepší než léčba, proto je nejlepší držet psa dál od dřevěných štěpků a poskytnout mu bezpečné žvýkací hračky a pamlsky, které uspokojí jeho žvýkací instinkty.

Prevence požití dřevěných štěpků

Dřevěné štěpky mohou v případě požití představovat pro psy potenciální nebezpečí, protože mohou způsobit ucpání zažívacího traktu nebo jiné zdravotní problémy. Je důležité, aby majitelé psů přijali opatření, která zabrání tomu, aby jejich psi dřevěné štěpky pozřeli. Zde je několik tipů, které pomohou zabránit požití dřevěných štěpků:

 • Dohlédněte na venkovní aktivity: Kdykoli je váš pes venku, nezapomeňte na něj pečlivě dohlížet. To vám umožní zasáhnout, pokud se pokusí sníst dřevěné štěpky.
 • Vycvičte psa: Naučte psa povely jako “nech to být” nebo “pusť to”, abyste ho odradili od sbírání a pojídání dřevěných třísek. Pravidelný výcvik poslušnosti může pomoci zabránit nežádoucímu chování.
 • Poskytněte psovi alternativu: Psi mohou žvýkat dřevěné třísky z nudy nebo kvůli prořezávání zubů. Zajistěte jim vhodné žvýkací hračky nebo kosti, které jejich žvýkací chování přesměrují.
 • Udržujte dvůr v čistotě: Pravidelně odstraňujte ze dvora dřevěné štěpky nebo jiné potenciálně nebezpečné předměty. Udržování čistoty sníží pokušení vašeho psa jíst dřevěné třísky.
 • Zvažte alternativní materiály pro terénní úpravy: Pokud se obáváte, že váš pes pozře dřevěné štěpky, můžete zvážit použití alternativních materiálů pro terénní úpravy, jako je gumový mulč nebo hrachový štěrk, které jsou pro psy méně atraktivní.

Přijetím těchto preventivních opatření můžete snížit riziko pozření dřevní štěpky a udržet svého psa v bezpečí a zdraví. Pokud u svého psa po požití dřevní štěpky zaznamenáte neobvyklé chování nebo příznaky, je důležité poradit se s veterinárním lékařem, který provede správné posouzení a léčbu.

Co dělat, když váš pes pozře dřevěné štěpky

Pokud máte podezření, že váš pes snědl dřevěné štěpky, je důležité podniknout kroky k zajištění jeho bezpečnosti a pohody. Zde je několik kroků, které můžete podniknout:

 • 1. Monitorujte svého psa: Pečlivě sledujte svého psa a pozorujte jeho chování. Všímejte si jakýchkoli známek úzkosti nebo nepohody, jako je zvracení, průjem nebo potíže s dýcháním.
 • 2. Kontaktujte svého veterinárního lékaře: Pokud si všimnete jakýchkoli znepokojivých příznaků nebo pokud si nejste jisti možným rizikem požití dřevěných štěpků vaším psem, je nejlepší poradit se se svým veterinárním lékařem. Ten vám může poskytnout pokyny specifické pro zdravotní stav a situaci vašeho psa.
 • 3. Odstranění zbývajících dřevěných třísek: Pokud jsou dřevěné třísky stále přítomny, pokuste se je bezpečně odstranit z tlamy, krku nebo trávicího traktu vašeho psa. Je důležité být při tomto úkonu opatrný, abyste svému psovi neublížili nebo abyste dřevěné třísky náhodně nezatlačili dále do jeho organismu.
 • 4. V případě potřeby vyhledejte pohotovostní péči: V některých případech může požití dřevní štěpky vést k ucpání nebo jiným vážným zdravotním problémům. Pokud váš pes vykazuje závažné příznaky, jako je dušení, nadměrná bolest nebo neschopnost dýchat, okamžitě vyhledejte veterinární péči.
 • 5. Úprava prostředí: Abyste zabránili tomu, že váš pes bude v budoucnu jíst dřevěné štěpky, zvažte odstranění nebo zakrytí všech zdrojů dřevěných štěpků na dvoře nebo ve venkovních prostorách. To může pomoci snížit riziko opětovného pozření.
 • 6. Nabídněte psům alternativní možnosti žvýkání: Psy může žvýkání dřevěných třísek přitahovat kvůli jejich přirozeným žvýkacím instinktům. Poskytněte psovi bezpečné a vhodné žvýkací hračky nebo pamlsky, abyste přesměrovali jeho žvýkací chování.
 • 7. Výcvik a dohled: Vycvičte psa, aby se vyhýbal požírání nepotravinových předmětů, a zajistěte mu odpovídající dohled, pokud se nachází v prostředí, kde jsou přítomny dřevěné štěpky. To může pomoci předejít budoucím incidentům a udržet vašeho psa v bezpečí.

Pamatujte, že každý pes je jiný a potenciální rizika spojená s pojídáním dřevěných třísek se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako je velikost psa, druhy dřeva a požité množství. Vždy je nejlepší poradit se s veterinárním lékařem, který vám poskytne individuální rady a doporučení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Mohou psi jíst dřevěné štěpky?

I když mohou být psi na dřevěné štěpky zvědaví, jejich konzumace se nedoporučuje. Dřevní štěpky mohou pro psy představovat několik rizik a potenciálních zdravotních následků.

Jaká jsou potenciální rizika konzumace dřevěných štěpků psy?

Mezi potenciální rizika konzumace dřevěných štěpků psy patří udušení, ucpání střev, podráždění zažívacího traktu a třísky, které mohou způsobit poranění tlamy, krku nebo trávicího traktu.

Jaké jsou zdravotní účinky konzumace dřevěných štěpků psy?

Zdravotní účinky pojídání dřevěných štěpků psy se mohou pohybovat od mírného podráždění a nepohodlí až po vážnější komplikace, jako je vnitřní poškození, infekce nebo perforace trávicího systému.

Co mám dělat, když můj pes omylem sní dřevěné štěpky?

Pokud váš pes omylem pozře dřevěné štěpky, je důležité jej pečlivě sledovat, zda se u něj neobjeví jakékoli známky trápení nebo nepohodlí. Okamžitě kontaktujte svého veterinárního lékaře, který vám poskytne další pokyny a určí, zda je nutné lékařské ošetření.

Existují nějaké bezpečné alternativy, které by psi mohli žvýkat místo dřevěných třísek?

Ano, existuje několik bezpečných alternativ, které mohou psi žvýkat místo dřevěných třísek. Mezi některé možnosti patří žvýkací hračky určené speciálně pro psy, tyčinky, dentální žvýkačky a další schválené žvýkací pamlsky vhodné pro psy.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit