Co dělat, když váš pes snědl žvýkací tabák: tipy a bezpečnostní opatření

post-thumb

Můj pes snědl žvýkací tabák

Vykazuje váš pes známky požití žvýkacího tabáku? Pokud ano, je důležité okamžitě přijmout opatření k zajištění jeho bezpečnosti a pohody. Žvýkací tabák obsahuje nikotin a další škodlivé látky, které mohou být pro psy toxické. Správnou péčí a pozorností však můžete svému chlupatému příteli pomoci tuto potenciálně nebezpečnou situaci zvládnout.

*V tomto článku se budeme věnovat krokům, které byste měli podniknout, když váš pes pozře žvýkací tabák, a také důležitým bezpečnostním opatřením, která zabrání budoucím incidentům.

Obsah

V první řadě prodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře. Ten vám bude schopen na základě konkrétní situace vašeho psa okamžitě poradit. Čas je velmi důležitý a váš veterinární lékař vám pomůže určit vhodné další kroky.

Do té doby vám přinášíme několik rad, které byste měli mít na paměti:

 1. Důkladně svého psa sledujte. Sledujte příznaky, jako je zvracení, průjem, nadměrné slinění, třes nebo změny chování. Všímejte si všech změn a sdělte je svému veterinárnímu lékaři.
 2. Nevyvolávejte zvracení, pokud nedostanete pokyn od odborníka. I když se vyvolání zvracení může zdát jako logická reakce, v určitých situacích může být škodlivé. Váš veterinární lékař vám poradí, zda zvracení vyvolat či nikoli.
 3. Ochraňte obal od žvýkacího tabáku. Zapište si značku, typ a množství žvýkacího tabáku, který váš pes zkonzumoval. Tyto informace budou vašemu veterinárnímu lékaři nápomocné při určování možných rizik a nezbytných léčebných postupů.
 4. Zabezpečte veškerý zbývající žvýkací tabák. Uložte jej na bezpečné místo, kde k němu váš pes nebude mít přístup. Zvažte použití nádob chráněných před dětmi nebo jeho uložení v uzamčené skříni, abyste předešli budoucím incidentům.

Pamatujte, že prevence je klíčem k zajištění bezpečnosti a pohody vašeho psa. Zde je několik bezpečnostních opatření, která můžete zavést:

Udržujte všechny tabákové výrobky mimo dosah psa. Skladujte je na bezpečných místech nebo zvažte použití nádob chráněných před dětmi, abyste zabránili náhodnému požití. Zajistěte, aby o tomto opatření věděli i hosté a návštěvníci.

Vaš veterinář je nejlepším zdrojem informací, pokud jde o zdraví a pohodu vašeho psa. Pokud máte podezření, že váš pes požil žvýkací tabák nebo jiné potenciálně škodlivé látky, okamžitě se na něj obraťte. Rychlé jednání může mít zásadní vliv na zajištění bezpečnosti vašeho chlupatého přítele.

Rozpoznání problému

Pokud váš pes požil žvýkací tabák, je důležité problém rozpoznat. Může se jednat o potenciálně nebezpečnou situaci, protože chemické látky obsažené ve žvýkacím tabáku mohou být pro psy toxické a škodlivé. Zde je několik příznaků, že váš pes mohl pozřít žvýkací tabák:

 • Pokud se váš pes chová jinak než obvykle, například je letargický, neklidný nebo má potíže s koordinací, může to být známkou toho, že požil žvýkací tabák.
 • Zvracení nebo průjem: Žvýkací tabák může podráždit trávicí systém psa a vyvolat příznaky zvracení nebo průjmu.
 • Zánět nebo zarudnutí: Pokud si všimnete zánětu nebo zarudnutí v tlamě vašeho psa, může to být známkou toho, že přišel do kontaktu se žvýkacím tabákem.
 • Normální srdeční frekvence nebo dýchání: Žvýkací tabák obsahuje nikotin, který může u psů způsobit zvýšení srdeční frekvence a nepravidelné dýchání. Pokud zaznamenáte neobvyklé příznaky v dýchání nebo srdeční frekvenci vašeho psa, může to být způsobeno požitím žvýkacího tabáku.

Pokud máte podezření, že váš pes požil žvýkací tabák, je důležité okamžitě vyhledat veterinární pomoc. Váš veterinární lékař bude schopen posoudit stav vašeho psa a poskytnout potřebnou léčbu k zajištění jeho zdraví a pohody.

Přečtěte si také: Proč moje kastrovaná fena zanechává krvavé skvrny? Užitečné tipy a rady

Příznaky a nebezpečí

Je důležité znát příznaky a nebezpečí spojená s požitím žvýkacího tabáku psem. Při výskytu některého z následujících příznaků je třeba okamžitě vyhledat veterinárního lékaře:

 • Gastrointestinální potíže: Psi mohou mít zvracení, průjem a bolesti břicha.
 • Zvýšená srdeční frekvence: Žvýkací tabák obsahuje nikotin, který může u psů vést ke zvýšené srdeční frekvenci.
 • Slabost a závratě: Nikotin může u psů vyvolat i tyto příznaky.
 • Třes a záchvaty: V závažných případech může požití žvýkacího tabáku způsobit třes nebo záchvaty.
 • Dýchací potíže: Psi mohou mít po požití žvýkacího tabáku potíže s dýcháním nebo vykazovat kašel.

Je důležité si uvědomit, že žvýkací tabák může být pro psy velmi nebezpečný kvůli přítomnosti nikotinu. Otrava nikotinem může být životu nebezpečná, pokud není okamžitě léčena. Pokud máte podezření, že váš pes požil žvýkací tabák, okamžitě kontaktujte svého veterinárního lékaře.

Okamžité kroky, které je třeba učinit, pokud váš pes pozře žvýkací tabák:
1. Zavolejte svému veterinárnímu lékaři nebo na linku pomoci při otravách zvířat.
2. Nevyvolávejte zvracení, pokud vám to nedoporučí odborník.
3. Buďte připraveni poskytnout informace o množství a době požití.
4. Řiďte se veškerými pokyny, které vám poskytne veterinární lékař nebo linka pomoci při otravách domácích zvířat.
5. Pečlivě sledujte svého psa, zda nedošlo ke změně chování nebo příznaků.
6. V budoucnu uchovávejte všechny tabákové výrobky mimo dosah domácích zvířat, abyste předešli nehodám.

Co nedělat

Když váš pes žvýká tabák, je důležité vyvarovat se určitých činností, které by mohly situaci zhoršit. Zde je několik věcí, které byste neměli dělat:

 • Nepanikařte: Je přirozené, že se obáváte, když váš pes pozře něco škodlivého. Panika však může situaci ještě zhoršit. Zachovejte klid a uvažujte jasně.
 • Nevyvolávejte zvracení: Ačkoli vyvolání zvracení může být v určitých situacích vhodné, nedoporučuje se, když váš pes pozře žvýkací tabák. Nikotin obsažený v tabáku se může rychle vstřebávat do krevního oběhu a tento proces může zvýšit riziko otravy nikotinem.
 • Nepodávejte žádné domácí prostředky: Může být lákavé vyzkoušet různé domácí prostředky proti účinkům žvýkacího tabáku, ale je důležité poradit se s veterinárním lékařem, než svému psovi cokoli podáte. Některá domácí řešení mohou být škodlivá.
 • Neodkládejte vyhledání veterinární pomoci: Při řešení případné otravy je čas velmi důležitý. Nečekejte, zda bude váš pes v pořádku sám. Co nejdříve se obraťte na svého veterinárního lékaře, který vám poradí a nabídne možnosti léčby.
 • Neignorujte příznaky: Pečlivě sledujte svého psa a sledujte, zda se u něj neobjeví příznaky otravy nikotinem, jako je zvracení, průjem, třes, slinění nebo záchvaty. Pokud si všimnete jakýchkoli příznaků, okamžitě informujte svého veterinárního lékaře.

Nezapomeňte, že nejlepším postupem je vyhledat odbornou radu veterinárního lékaře. Ten vám bude schopen poskytnout vhodnou léčbu a pokyny k zajištění bezpečnosti a pohody vašeho psa.

Okamžité kroky, které je třeba podniknout

Pokud váš pes pozřel žvýkací tabák, je důležité přijmout okamžitá opatření k zajištění jeho bezpečnosti a pohody. Zde jsou uvedeny kroky, které byste měli provést:

Přečtěte si také: Může Shih Tzu jíst syrové kuře? Průvodce krmením psa syrovou stravou
 1. Zachovejte klid: Je nezbytné zachovat klid a rozvahu, abyste mohli učinit racionální rozhodnutí v zájmu zdraví vašeho psa.
 2. Odstraňte zdroj: Pokud je to možné, pokuste se bezpečně odstranit zbytky žvýkacího tabáku z tlamy vašeho psa, abyste minimalizovali jeho další požití.
 3. Nevyvolávejte zvracení: Na rozdíl od některých jiných toxických látek se při požití žvýkacího tabáku vyvolání zvracení nedoporučuje. Než se o to pokusíte, raději se poraďte s veterinárním lékařem.
 4. Kontaktujte svého veterinárního lékaře: Okamžitě kontaktujte svého veterinárního lékaře a poskytněte mu informace o stavu vašeho psa a požití žvýkacího tabáku. Ten vám bude schopen poskytnout nejvhodnější rady a pokyny.
 5. Sledujte příznaky: Pozorně sledujte svého psa, zda se u něj neobjeví příznaky otravy nikotinem, jako je zvracení, průjem, zvýšená srdeční frekvence, třes nebo záchvaty. Zaznamenejte si jakékoli neobvyklé chování nebo příznaky a sdělte je svému veterinárnímu lékaři.
 6. Zajistěte psovi pohodlí: Zajistěte psovi klidné a pohodlné prostředí. Během čekání na veterinární pomoc sledujte jeho dýchání, srdeční tep a celkovou pohodu.

Pamatujte, že při požití žvýkacího tabáku psem je rozhodující čas. Rychlá a vhodná opatření mohou významně přispět k jeho uzdravení. Individuální rady a péči vždy konzultujte s odborným veterinárním lékařem.

Dlouhodobá prevence

Zabránit psovi v přístupu ke žvýkacímu tabáku nebo v jeho konzumaci je pro jeho zdraví a bezpečnost zásadní. Zde je několik dlouhodobých preventivních opatření, která můžete přijmout:

 • Skladujte žvýkací tabák bezpečně: Všechny tabákové výrobky, včetně žvýkacího tabáku, uchovávejte mimo dosah psa. Skladujte je v uzamčených skříních nebo na vysokých policích, abyste zabránili jejich náhodnému požití.
 • Bezpečná likvidace tabákových výrobků: Dbejte na správnou likvidaci použitého žvýkacího tabáku, cigaretových nedopalků nebo výrobků souvisejících s tabákem. Psi mohou být přitahováni jejich pachem a mohou se je pokusit rozkousat nebo sníst, což může vést k otravě nikotinem.
 • Poučte ostatní: Informujte členy rodiny, přátele a návštěvy o nebezpečí tabákových výrobků pro psy. Ujistěte se, že všichni vědí, jak je důležité držet tabákové výrobky mimo dosah psů a jak reagovat v případě náhodného požití.
 • Pravidelně čistěte a kontrolujte své okolí: Pravidelně kontrolujte dům a venkovní prostory, zda se v nich nenachází potenciální zdroje žvýkacího tabáku nebo tabákových výrobků. Buďte ostražití a odstraňte všechny předměty, které by mohly pro vašeho psa představovat riziko.
 • **Vynucujte zákaz sdílení: ** Poučte děti a ostatní členy domácnosti o nebezpečí sdílení jídla nebo pamlsků se psy. Připomeňte jim, že některé lidské potraviny a látky, včetně žvýkacího tabáku, mohou být pro psy toxické.
 • Zvažte alternativní žvýkací hračky: Poskytněte psovi bezpečné a vhodné žvýkací hračky, které uspokojí jeho žvýkací instinkty. Hledejte hračky z odolných materiálů, které nelze snadno roztrhat nebo spolknout.

Dodržováním těchto dlouhodobých preventivních opatření můžete svého psa ochránit před nebezpečím žvýkacího tabáku. Nezapomeňte, že proaktivní kroky jsou zásadní pro zajištění dobrého stavu vašeho psa a předcházení možným mimořádným situacím.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Co mám dělat, když můj pes sní žvýkací tabák?

Pokud váš pes pozře žvýkací tabák, je nezbytné okamžitě jednat. Nejprve odstraňte z tlamy psa veškeré zbytky tabáku, abyste zabránili dalšímu požití. Poté se obraťte na svého veterinárního lékaře, který vám poradí. Ten může doporučit vyvolání zvracení nebo podání aktivního uhlí, které nikotin absorbuje. Je nezbytné vyhledat odbornou pomoc, protože nikotin může být pro psy vysoce toxický.

Existují nějaké příznaky otravy nikotinem u psů?

Ano, existuje několik příznaků otravy nikotinem u psů. Mohou zahrnovat zvracení, průjem, slinění, třes, záchvaty, zrychlené dýchání, slabost a dokonce kolaps. Pokud si všimnete některého z těchto příznaků po požití žvýkacího tabáku vaším psem, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře, který vám poskytne náležitou lékařskou pomoc.

Je žvýkací tabák pro psy nebezpečný?

Ano, žvýkací tabák může být pro psy velmi nebezpečný. Obsahuje nikotin, který je pro psy toxický, a může vést k otravě nikotinem. I malé množství tabáku může psům způsobit vážné zdravotní problémy. Je nezbytné uchovávat všechny tabákové výrobky mimo dosah domácích zvířat, aby nedošlo k jejich náhodnému požití.

Mohu u svého psa vyvolat zvracení, pokud snědl žvýkací tabák?

Vyvolání zvracení může být možností, pokud váš pes pozře žvýkací tabák, ale je nezbytné se nejprve poradit s veterinárním lékařem. Ten posoudí situaci a poradí vám, jak nejlépe postupovat. V závislosti na požitém množství a době od požití může doporučit vyvolání zvracení nebo poskytnout alternativní léčbu proti účinkům nikotinu.

Jaká bezpečnostní opatření bych měl přijmout, abych svému psovi zabránil v konzumaci žvýkacího tabáku?

Abyste svému psovi zabránili v pojídání žvýkacího tabáku, je důležité přijmout určitá bezpečnostní opatření. Všechny tabákové výrobky uchovávejte bezpečně uložené a mimo dosah psa. Dbejte na správnou likvidaci tabákového odpadu, protože i použitý žvýkací tabák může být škodlivý, pokud ho váš pes zkonzumuje. Kromě toho svému psovi poskytněte dostatek vhodných žvýkacích hraček a dohlížejte na něj během hry, abyste mu zabránili uchopit potenciálně nebezpečné předměty.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit