Běžné příčiny úmrtí pšeničných teriérů

post-thumb

Na co umírají Wheaten teriéři

Wheaten teriéři jsou oblíbeným plemenem malých psů, kteří jsou známí svou přátelskou povahou a společenským chováním. Stejně jako všichni psi jsou však náchylní k určitým zdravotním potížím, které mohou výrazně ovlivnit délku jejich života. Pochopení běžných příčin úmrtí pšeničných teriérů je pro jejich majitele zásadní, aby jim mohli poskytnout tu nejlepší možnou péči a zajistit jim dlouhověkost.

Obsah

Jednou z nejčastějších příčin úmrtí pšeničných teriérů je rakovina. Toto plemeno je bohužel náchylné k několika typům rakoviny, včetně lymfomu, nádorů žírných buněk a hemangiosarkomu. Tyto druhy rakoviny mohou být velmi agresivní a obtížně léčitelné, což často vede ke špatné prognóze postižených psů. Včasné odhalení a pravidelná vyšetření mohou pomoci odhalit případné nádory a zvýšit šance na úspěšnou léčbu.

Další častou příčinou úmrtí pšeničných teriérů je onemocnění ledvin. Toto plemeno je náchylné k onemocnění zvanému nefropatie se ztrátou bílkovin, které může vést k chronickému selhání ledvin. Pokud se onemocnění ledvin neléčí, může postupně progredovat a nakonec se stát smrtelným. Pravidelné prohlídky a sledování funkce ledvin mohou pomoci včas zachytit jakékoli příznaky onemocnění ledvin a zajistit vhodnou léčbu.

Stejně jako mnoho psů malých plemen jsou i pšeniční teriéři náchylní k onemocnění zvanému progresivní atrofie sítnice (PRA). PRA je dědičné degenerativní oční onemocnění, které vede k postupné ztrátě zraku a nakonec může vyústit v úplnou slepotu. I když PRA sama o sobě neohrožuje život, výrazně ovlivňuje kvalitu života psa a může potenciálně vést k nehodám nebo jiným komplikacím.

Celkově je pro každého majitele tohoto milovaného plemene zásadní poučit se o běžných příčinách úhynu pšeničných teriérů. Pravidelné veterinární prohlídky, včasné odhalení zdravotních problémů a proaktivní řešení potenciálních onemocnění mohou pomoci zajistit, aby wheaten teriéři žili dlouhý a zdravý život.

Gastrointestinální problémy

Gastrointestinální problémy jsou častou příčinou úmrtí pšeničných teriérů. Tyto problémy jsou často důsledkem nerozvážného stravování nebo citlivého žaludku. Je důležité, aby si majitelé byli vědomi příznaků a symptomů gastrointestinálních problémů a aby neprodleně vyhledali veterinární péči.

Mezi nejčastější gastrointestinální problémy pšeničných teriérů patří:

 • Gastritida: Gastritida je zánět žaludeční sliznice a může být způsobena různými faktory, například konzumací zkaženého nebo nevhodného krmiva. Příznaky mohou zahrnovat zvracení, ztrátu chuti k jídlu a bolesti břicha.
 • Gastroenteritida: Gastroenteritida je zánět žaludku a střev, obvykle způsobený bakteriální nebo virovou infekcí. Mezi běžné příznaky patří průjem, zvracení a dehydratace.
 • Střevní neprůchodnost: Střevní neprůchodnost nastává, když dojde k ucpání střev, které brání průchodu potravy a tekutin. Příčinou mohou být cizí tělesa, nádory nebo zkroucené střevo. Příznaky mohou zahrnovat zvracení, bolesti břicha a zácpu.

Pro prevenci gastrointestinálních problémů je důležité zajistit vašemu pšeničnému teriérovi vyváženou a vhodnou stravu. Vyvarujte se krmení zbytky ze stolu nebo potravinami, o kterých je známo, že způsobují žaludeční potíže. Kromě toho je důležité sledovat chování psa a vyhledat veterinární péči, pokud si všimnete jakýchkoli příznaků gastrointestinálních potíží. Včasný zásah může u psů s gastrointestinálními problémy výrazně zlepšit výsledek.

V některých případech může být k léčbě gastrointestinálních problémů u pšeničných teriérů nutná operace. Je důležité dodržovat doporučení veterinárního lékaře a zajistit potřebnou pooperační péči, aby bylo zajištěno úspěšné zotavení.

Celkově mohou být gastrointestinální problémy pro pšeničné teriéry vážným problémem. Uvědoměním si možných příčin a příznaků a poskytnutím odpovídající péče a pozornosti mohou majitelé pomoci těmto problémům předcházet a zvládat je, což v konečném důsledku zajistí zdraví a pohodu jejich chlupatých přátel.

Genetické poruchy

Wheaten teriéři jsou obecně zdravým plemenem, ale jako každé jiné plemeno mohou být náchylní k určitým genetickým poruchám. Tyto poruchy jsou obvykle dědičné a mohou být od mírných až po závažné. Je důležité, aby majitelé wheaten teriérů o těchto poruchách věděli a přijali opatření k jejich prevenci nebo zvládnutí.

1. Nefropatie se ztrátou bílkovin: Jedná se o genetickou poruchu, která postihuje ledviny. Způsobuje, že ledviny vypouštějí bílkoviny do moči, což vede k poškození ledvin a možnému selhání ledvin. Mezi časné příznaky patří zvýšená žízeň a močení, úbytek hmotnosti a snížená chuť k jídlu. Léčba obvykle zahrnuje zvládání příznaků a poskytování podpůrné péče.

2. Protein-ztrácející enteropatie: Jedná se o genetické onemocnění, které postihuje střeva. Způsobuje únik bílkovin ze střev, což vede k malabsorpci živin a úbytku hmotnosti. Příznaky mohou zahrnovat průjem, zvracení a špatný růst. Léčba obvykle zahrnuje změnu stravy a léky ke zvládnutí příznaků.

3. Dysplazie ledvin: Jedná se o genetickou poruchu, která ovlivňuje vývoj ledvin. Může vést k selhání ledvin a dalším problémům souvisejícím s ledvinami. Mezi příznaky může patřit zvýšená žízeň a močení, snížená chuť k jídlu a úbytek hmotnosti. Léčba obvykle zahrnuje zvládání příznaků a poskytování podpůrné péče.

4. Addisonova choroba: Jedná se o genetické onemocnění, které postihuje nadledvinky. Má za následek nedostatek některých hormonů, což vede k příznakům, jako je letargie, snížená chuť k jídlu, zvracení a úbytek hmotnosti. Léčba obvykle zahrnuje hormonální substituční terapii ke zvládnutí příznaků.

5. Dysplazie kyčelních kloubů u psů: Jedná se o genetické onemocnění, které postihuje kyčelní klouby. Způsobuje abnormální vývoj kyčelního kloubu, což vede k artritidě a problémům s pohyblivostí. Mezi příznaky může patřit kulhání, potíže se vstáváním a nechuť k pohybu. Léčba obvykle zahrnuje léčbu bolesti a v závažných případech operaci.

6. Progresivní atrofie sítnice: Jedná se o genetické onemocnění, které postihuje sítnici oka. Vede k postupné ztrátě zraku a nakonec může vyústit ve slepotu. Příznaky mohou zahrnovat šeroslepost, rozšířené zornice a potíže s viděním při slabém osvětlení. Progresivní atrofie sítnice se bohužel v současné době nedá vyléčit.

7. Soft-coated Wheaten Terrier protein wasting syndrom: Jedná se o genetickou poruchu specifickou pro plemeno Wheaten Terrier. Je charakterizována nadměrným úbytkem bílkovin v moči, což vede k různým zdravotním problémům. Příznaky mohou zahrnovat špatný růst, špatnou kvalitu srsti a úbytek svalové hmoty. Léčba obvykle zahrnuje změnu stravy a léky ke zvládnutí příznaků.

Je důležité, aby majitelé wheaten teriérů úzce spolupracovali se svými veterinárními lékaři, aby mohli sledovat zdravotní stav svého psa a včas zachytit případné genetické poruchy. Díky informovanosti a proaktivitě mohou majitelé pomoci tyto poruchy zvládnout a poskytnout svým milovaným mazlíčkům tu nejlepší možnou péči.

Rakovina

Rakovina je jednou z hlavních příčin úmrtí pšeničných teriérů. Jedná se o komplexní a multifaktoriální onemocnění, které může postihnout různé orgány a systémy v těle.

Přečtěte si také: Jsou Blue Heelers agresivní? Objevte pravdu o jejich temperamentu

Typy rakoviny:

 • Lymfom: Lymfom je nejčastějším typem rakoviny u pšeničných teriérů. Postihuje lymfatický systém, který je zodpovědný za boj s infekcemi. Příznaky lymfomu mohou zahrnovat zvětšené lymfatické uzliny, ztrátu hmotnosti, nechutenství a letargii.
 • Hemangiosarkom: Hemangiosarkom je typ rakoviny, který postihuje cévy. Běžně postihuje slezinu, játra a srdce. Wheaten teriéři s hemangiosarkomem mohou vykazovat příznaky, jako je slabost, bledé dásně a nadýmání břicha.
 • Rakovina mléčné žlázy: U fen pšeničných teriérů může vzniknout rakovina mléčné žlázy, která je podobná rakovině prsu u lidí. Vhodná kastrace může riziko tohoto typu rakoviny výrazně snížit.
 • Osteosarkom: Osteosarkom je typ rakoviny kostí, který běžně postihuje dlouhé kosti nohou. Wheaten teriéři s osteosarkomem mohou pociťovat kulhání, otok a bolest postižené končetiny.

Rizikové faktory:

 • Genetika: Některá plemena, včetně wheaten teriérů, mohou být vzhledem ke své genetické výbavě náchylnější k určitým typům rakoviny.
 • Věk: Rakovina se častěji vyskytuje u starších psů, takže starší pšeniční teriéři mohou být více ohroženi.
 • Faktory životního prostředí: Vystavení určitým faktorům životního prostředí, jako je tabákový kouř, pesticidy a záření, může zvyšovat riziko vzniku rakoviny.

Prevence a léčba:

Prevence rakoviny u pšeničných teriérů může být náročná, ale existují určitá opatření, která lze přijmout:

 • Pravidelné veterinární prohlídky: Pravidelné návštěvy veterinárního lékaře mohou pomoci odhalit včasné příznaky rakoviny a zajistit včasnou léčbu.
 • Zdravá strava: Poskytování vyvážené a výživné stravy může podpořit celkové zdraví vašeho pšeničného teriéra a potenciálně snížit riziko vzniku rakoviny.
 • Cvičení a udržování hmotnosti: Pravidelné cvičení a udržování zdravé hmotnosti může přispět k celkové pohodě vašeho psa a potenciálně snížit riziko vzniku rakoviny.
 • Kapilace/kastrace: Pokud máte fenku pšeničného teriéra, může kastrace výrazně snížit riziko rakoviny mléčné žlázy.

Pokud je u pšeničného teriéra diagnostikována rakovina, možnosti léčby mohou zahrnovat operaci, chemoterapii, radioterapii nebo jejich kombinaci. Konkrétní léčebný plán závisí na typu a stadiu rakoviny.

Správnou diagnózu, léčbu a léčbu rakoviny u pšeničných teriérů je důležité konzultovat s veterinárním lékařem.

Přečtěte si také: Měl bych svého psa po odčervení vykoupat: Rady odborníků: Jak odčervit psa?

Autoimunitní onemocnění

Autoimunitní onemocnění vznikají, když imunitní systém chybně napadá a poškozuje zdravé tkáně v těle. Wheaten teriéři jsou náchylní k několika autoimunitním onemocněním, která mohou výrazně ovlivnit jejich celkový zdravotní stav a kvalitu života.

1. Enteropatie se ztrátou bílkovin (PLE)

PLE je stav, kdy dochází k zánětu střeva, což vede ke ztrátě bílkovin a dalších nezbytných živin. Toto autoimunitní onemocnění ovlivňuje schopnost střeva správně vstřebávat živiny, což má u pšeničných teriérů za následek hubnutí, průjmy a špatný růst.

2. Imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie (IMHA)

IMHA je stav, kdy imunitní systém chybně napadá a ničí červené krvinky, což vede k anémii. Wheaten teriéři s IMHA mohou vykazovat příznaky, jako je letargie, slabost, bledé dásně a žloutenka. Tento stav může být život ohrožující, pokud není včas diagnostikován a léčen.

3. Imunitně zprostředkovaná trombocytopenie (ITP)

ITP je onemocnění, při kterém imunitní systém ničí krevní destičky nezbytné pro srážení krve. To může mít za následek abnormální krvácení a tvorbu modřin. U Wheaten teriérů s ITP se může vyskytovat časté krvácení z nosu, krev v moči nebo stolici nebo malé červené skvrny na kůži.

4. Hypotyreóza

Hypotyreóza je stav, kdy štítná žláza neprodukuje dostatek hormonů štítné žlázy. Může vést k přibývání na váze, letargii, vypadávání vlasů, kožním infekcím a dalším problémům. Ačkoli není striktně řazena mezi autoimunitní onemocnění, může být způsobena útokem imunitního systému na štítnou žlázu.

5. Alergie a atopie

Alergie a atopie jsou imunitně podmíněné stavy, kdy imunitní systém přehnaně reaguje na určité látky v prostředí, jako jsou pyly, roztoči nebo potravinové alergeny. Wheaten teriéři s alergiemi mohou mít příznaky, jako je svědění, zarudnutí, opakované ušní infekce a gastrointestinální problémy.

Je důležité, aby majitelé wheaten teriérů věděli o těchto autoimunitních onemocněních a jejich příznacích a mohli včas vyhledat veterinární zásah a vhodnou léčbu. Pravidelné prohlídky a preventivní opatření mohou také pomoci zvládnout a snížit dopad těchto onemocnění na zdraví wheaten teriérů.

Nehody a úrazy

Nehody a úrazy jsou jednou z hlavních příčin úmrtí pšeničných teriérů. Tito psi jsou energičtí a rádi zkoumají své okolí, což je někdy může přivést do nebezpečných situací.

Mezi běžné nehody a úrazy, které mohou být pro pšeničné teriéry smrtelné, patří např:

 • Dopravní nehody: Wheaten teriéři jsou malí až středně velcí psi, takže jsou náchylní ke sražení autem. Je důležité je vždy držet na vodítku nebo v bezpečně oploceném prostoru, abyste zabránili jejich vběhnutí do dopravního provozu.
 • Pády: Pšeniční teriéři jsou hbití a odvážní psi, ale někdy mohou špatně odhadnout vzdálenost a spadnout z výšky. Tyto pády mohou mít za následek vážná zranění nebo dokonce smrt.
 • Utonutí: Pšeniční teriéři milují vodu, a pokud nejsou v blízkosti bazénů, jezer nebo jiných vodních ploch pod dohledem, mohou být ohroženi utonutím. Je důležité naučit je plavat a nikdy je nenechávat v blízkosti vody bez dozoru.

Kromě náhodných zranění mohou pšeniční teriéři utrpět také úmyslné úrazy, jako je fyzické týrání nebo napadení jinými zvířaty. Tyto situace mohou být životu nebezpečné a je třeba se jim za každou cenu vyhnout.

Abyste předešli nehodám a úrazům, je nezbytné zajistit vašemu pšeničnému teriérovi bezpečné prostředí. To zahrnuje správný výcvik, dohled a držení mimo potenciálně nebezpečné situace. Pravidelné prohlídky u veterinárního lékaře mohou také pomoci odhalit jakékoli základní zdravotní problémy, které mohou zvýšit riziko nehod nebo úrazů.

Preventivní opatření

| Prevence | Popis | Výcvik na vodítku | Naučte svého pšeničného teriéra chodit na vodítku a vždy ho mějte na vodítku, když je mimo dům, abyste zabránili jeho vběhnutí do provozu nebo nebezpečných oblastí. | | Instalace plotu | Nainstalujte kolem svého pozemku bezpečný plot, aby se váš pšeničný teriér nemohl zatoulat a dostat se do potenciálně nebezpečných situací. | | Dozor u vody | Nikdy nenechávejte pšeničného teriéra bez dozoru v blízkosti vody a zvažte, zda ho nenaučit plavat, abyste snížili riziko utonutí. | | Vyhýbání se agresivním zvířatům | Vyhýbejte se situacím, ve kterých může být váš wheaten teriér napaden agresivními zvířaty, a vždy dohlížejte na jeho interakce s jinými psy nebo zvířaty. | | Pravidelné veterinární prohlídky | Pravidelně navštěvujte veterinárního lékaře, abyste se ujistili, že je váš wheaten teriér v dobrém zdravotním stavu, a abyste zjistili případné problémy, které mohou zvýšit riziko nehody nebo úrazu. |

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Jaké jsou běžné příčiny úmrtí wheaten teriérů?

Mezi běžné příčiny úmrtí wheaten teriérů patří rakovina, onemocnění ledvin, gastrointestinální problémy a srdeční problémy.

Jsou wheaten teriéři náchylní ke vzniku rakoviny?

Ano, wheaten teriéři jsou náchylní ke vzniku rakoviny. Nejčastějšími typy rakoviny u tohoto plemene jsou lymfom a sarkom měkkých tkání.

Je onemocnění ledvin častou příčinou úmrtí pšeničných teriérů?

Ano, onemocnění ledvin je častou příčinou úmrtí pšeničných teriérů. Může být způsobeno různými faktory, jako je genetika, infekce nebo požití toxických látek.

Přispívají gastrointestinální problémy k úhynu pšeničných teriérů?

Ano, gastrointestinální problémy mohou přispět k úhynu pšeničných teriérů. Tyto problémy se mohou pohybovat od menších poruch trávení až po závažnější stavy, jako je torze žaludku nebo zánět slinivky břišní.

Jsou srdeční problémy hlavním problémem pšeničných teriérů?

Ano, srdeční problémy jsou pro pšeničné teriéry velkým problémem. Mohou se u nich vyvinout onemocnění, jako je dilatační kardiomyopatie nebo onemocnění mitrální chlopně, která mohou vést k selhání srdce a smrti.

Viz také:

comments powered by Disqus

Může se vám také líbit